2011

Sådan ligger landet - Tal om landbruget
Læs mere her

2009
Ægte Grøn Vækst - Dansk Ornitologisk Forenings bud på en vækststrategi, der fremmer natur og fugleliv i Danmark
Læs mere her

2005
Danmarks fugleliv 2005 - fra viden til handling

2003
25. juni 2003. DOF's holdning til udsætning af storke i naturen.
Dansk Ornitologisk Forening vil med dette notat gerne præsentere og begrunde sin holdning til kunstig opformering og udsætning af Hvid Stork i Danmark 
Læs mere her


Naturens Grundlov
Læs mere her

Hasardspillet med Danmarks natur
Læs mere her

Truede engfugle
Læs mere her

Forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark
Læs mere her

2002
Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle (Pluvialis apricaria) i Danmark
Læs mere her

2001
Millioner uden målsætning redder ikke Tøndermarskens natur
Læs mere her

2000
Forvaltningsplan for Hvid Stork (Ciconia ciconia) i Danmark
Læs mere her

1996
Lokalitetsregistreringer fra atlasprojektet "Fuglenes Danmark 1993-96"
Læs mere her

Flere af ovenstående publikationer kan købes i Naturbutikken


Rødliste over truede og sårbare ynglefugle i Danmark.

Den aktuelle danske rødliste over truede og sårbare arter findes på dette link:  www.redlist.dmu.dk 

 

Gulliste 1997 over opmærksomhedskrævende arter og ansvarsarter

Samtidig med rødlisten blev der i 1997 publiceret en gulliste over planter og dyr i Danmark. Gullisten er en oversigt over de planter og dyr, der er særligt opmærksomhedskrævende på grund af kraftig tilbagegang, men endnu ikke er truede eller sjældne, og de danske ansvarsarter. Ansvarsarter er arter for hvilke Danmark på et eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer så stor en del af den internationale bestand, at Danmark har et ekstraordinært stort ansvar for artens bevarelse. Det vil for fuglenes vedkommende sige at mere end 20% af den internationale bestand opholder sig regelmæssigt i Danmark.

Gullisten indeholder 10 fuglearter der er opmærksomhedskrævende og 28 ansvarsarter eller "ansvars-underarter".

Download folderen "Natur- og Dyrevenlig Havkajakroning"