Formål

  • Indsamle og publicere viden om fuglenes forekomst i Danmark
  • Udgive en årlig oversigt over arternes forekomst
  • Styrke samarbejdet mellem de lokale rapportgrupper og arbejde for, at der udgives lokalrapporter efter ensartede retningslinier
  • Sikre bevarelsen af det store arkivmateriale, der findes i de lokale rapportgrupper, ved at dette indtastes og lagres i dofbasen
  • Rapportgruppen opfordrer til, at alle aktive feltornitologer bidrager til indsamlingen af data, ved at indsende sine observationer af arterne på rapportgruppens liste, til de lokale rapportgrupper. Dette sker lettest ved at bruge dofbasen.

Kontakt

Observationerne sendes enten direkte til lokalafdelingerne eller til DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V, hvorefter det vil blive videresendt til den pågældende lokalafdeling.

Materialet

Rapportgruppen har udarbejdet årsrapporter siden 1970. I perioden frem til 1977 bringes årsrapporterne i Feltornitologen. Fra og med 1977 er rapporterne udarbejdet efter stort set samme retningslinier, og hovedsageligt baseret på samme kilder. Årsrapporten er i perioden 1977-1987 udgivet som selvstændige rapporter. Fra og med 1988 er årsrapporterne udkommet i DOFT.

Grundlaget for rapporten er fortrinsvis DOFs lokalrapporter, samt fuglestationsvirksomheden og de rutinemæssige trækobservationer ved en række træksteder m.v.

Materialet opbevares af de fleste lokale rapportgrupper, hvorfra det kan rekvireres ved henvendelse til disse. Flere af grupperne arbejder på at indtaste samtlige observationer i dofbasen.

Det er som udgangspunkt frivilligt for årsrapportens skribenter, om man vil eftersøge observationer af sine arter, på andre hjemmesider end dofbasen. Det skal derfor understeges, at kun ved at indsende sine iagttagelser direkte til rapportgrupperne, helst via dofbasen, kan man være sikker på at de indgår som grundlag for årsrapporten.