FSUlogoDOF har visioner om, at de tre A-fuglestationer Blåvand, Gedser og Skagen skal stå som markante fyrtårne for DOF’s forskning og formidling om fugletræk. Der er store muligheder for gensidigt udbytte af samarbejdet fuglestationerne imellem. Hovedbestyrelsen har behov for råd og styring inden for fuglestationsområdet. Det er FSU’s opgave at hjælpe og inspirere såvel fuglestationerne som hovedbestyrelsen i deres arbejde.

Læs mere om:

Fuglestationsudvalget (FSU) er nedsat af Hovedbestyrelsen med følgende formål:

Formålet med FSU er at lægge strategier for og styre udviklingen af DOF’s tre A-fuglestationer, herunder
at sikre muligheder for erfaringsudveksling og nyttiggørelse af viden, inden for rammerne af de overordnede mål med stationerne, som er:

  • At drive centre for videnskabelig indsamling af fugledata.
  • At formidle fuglesagen for den brede offentlighed.
  • At danne ramme for sociale aktiviteter og være mødesteder for DOF´s aktive medlemmer.

FSU samarbejder med DOF´s lokalafdelinger i Sydvestjylland, Nordjylland og Storstrøm om forvaltningen af de økonomiske rammer for fuglestationerne.

FSU samarbejder med fuglestationerne om fastlæggelse af minimumsprogram for ringmærkning og observation af fugle ved den enkelte fuglestation. Dette skal understøtte, at ønsket om indsamling af videnskabelige data opnås.

Samarbejdspartnere:
- Statens Naturhistoriske Museum, Ringmærkningscentralen
- Danmarks Ringmærkerforening
Århus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Naturstyrelsen
Frederikshavn Kommune
- Varde Kommune
Guldborgsund Kommune
DOF Nordjylland
DOF Sydvestjylland
DOF Storstrøm

 IMG 0907

 

 

 

 

 

 

Blåvand Fyr og fyrhaven, hvor ringmærkning foregår.