FSUlogoFuglestationsudvalgets arbejde går bl.a. ud på at understøtte fuglestationerne, så de kan leve op til deres egne og DOF's mål for dem.

Fuglestationerne har behov for at have adgang til kvalificerede træktællere, ringmærkere og formidlere. Fuglestationsudvalget har derfor udviklet kurser for de tre typer af aktive.

For trækobservatører er vi ved at undersøge interessen for at etablere gruppen "Danske Trækobservatører" svarende til, at ringmærkerne samles i Danmarks Ringmærkerforening.

Vi tilbyder også at hjælpe personer, som ønsker at bearbejde data og publicere resultater fra fuglestationerne, med råd og vejledning.

Vi har udarbejdet overordnede strategier for DOF's fuglestationsarbejde og hjælper fuglestationerne med at lave deres egne, lokalt forankrede strategier.

Endelig hjælper vi hovedbestyrelsen, hvis den har behov for sparring og hjælp.

IMG 9169

 

Morten underviser i ringmærkning.