Væsentlige dele af DOF’s naturpolitiske linje og aktiviteter udspringer af arbejdet i Naturpolitisk Udvalg, der tidligere hed fredningsudvalget. Udvalgets arbejde består i langt mere end egentligt fredningsarbejde, og derfor blev det i 2003 besluttet at udvalget skal ændre navn til Naturpolitisk Udvalg. Naturpolitisk Udvalg har blandt andet som opgave at udmønte den indsamlede viden om fuglenes og naturens tilstand i konkrete initiativer til målrettet bevarelse af fuglene og deres levesteder.

bongvand
Foto af havørneparret med den nu afdøde hun.

Folketingsvalg 2019:

Læs vores dynamiske synderegister om de skiftende regeringers arbejde for eller imod naturen siden 2001 her. 

Andet:

Notat om mountainbikekørsel og naturhensyn i danske skove, BirdLife/DOF 2019 april, kan læses her.