Thomas Vikstrøm

Biolog, projektleder

+45 3328 3822
thomas.vikstroem@dof.dk

Primære arbejdsområder: IBA-netværket der varetager DOF-medlemmernes frivillige overvågning, beskyttelse og formidling af landets vigtigste fuglelokaliteter og mest truede ynglefugle. 
Herudover Atlas III og punkttællingsprogrammet.

Tidligere ”jobliv” og/eller interesser: Interesseret i naturen i bred forstand samt i sproglege, popmusik, historie og politik. Tidligere ansat på/i Kbh.s Undervisitet, Kbh.s Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Rambøll og Amphi Consult. 

Min bedste fugleoplevelse: Da jeg på en gåtur med børnehaven blev overrasket af en skogrende fasan i Remisevænget (nu Urbanplanen….)!!