For mange, som kommer på fuglestationerne, er det de store antal og de sjældne fugle, som giver de største oplevelser.

Det er derimod den stabile indsats med tælling af trækkende fugle samt fangst og ringmærkning af fugle, som har størst betydning rent forskningsmæssigt. Folk tilknyttet fuglestationerne sørger for, at de mange data bliver registreret og bliver stillet til rådighed for forskere.

Data om talte forbitrækkende fugle registreres i DOFbasen. Data fra ringmærkningen indsendes bl.a. til Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum.

Ud over de standardiserede årlige registreringer hjælper fuglestationerne også med at indsamle oplysninger, som indgår i korterevarende forskningsprojekter.

Eksempler på, hvad data fra fuglestationerne er blevet brugt til, kan ses i oversigten Faglige publikationer fra DOF