DOF BirdLife arbejder med skovbeskyttelse og forbedring af levevilkårene for lokalbefolkningen i Asien og Østafrika. Arbejdet er finansieret af Udenrigsministeriet gennem paraplyorganisationen CISU.

dof i verden topfoto 1400px

Verden over arbejder BirdLife-organisationer for at beskytte fugle og natur. Som en del af den fælles indsats samarbejder DOF BirdLife med lokale BirdLife-partnere i Kenya, Uganda og Nepal for at mindske presset på vigtige skovområder gennem direkte støtte til landbofamilier, som lever i udkanten af skovene.

Støtten har fokus på:

  • Udvikling af indtægtsskabende aktiviteter og træning i bæredygtig landbrugspraksis
  • Klimatilpasning
  • Naturovervågning og anti-krybskytteri
  • Organisering og fortalervirksomhed

For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og trusselsniveauerne er høje. Alle skovområderne i DOF BirdLifes projekter har status som ’Important Bird Area’ (IBA), som er en betegnelse, det Internationale BirdLife-partnerskab bruger til udvælgelse af skove, der både skal bevares, og som ofte også har særligt behov for beskyttelse.

Læs mere, om hvordan vi beskytter skov i Asien og Østafrika.

Projekterne om beskyttelse af skov foregår i Kenya, Uganda og Nepal i samarbejde med Nature Kenya, Nature Uganda og Birds Conservation Nepal, der alle er nationale BirdLife-partnere med særligt kendskab til og ekspertise i skovforvaltning og -beskyttelse.

Læs mere, om de skove vi arbejder for at beskytte.

Det internationale skovprogram løber frem til den 31. december med en samlet bevilling på 15 mio. kroner finansieret af CISU. CISU står for ’Civilsamfund i Udvikling’ (tidl. Projektrådgivningen) og er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. Størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på finansloven.

Download programdokument