Her arbejder vi

NEPAL
birdlifenepal.org

Nepal har i alt 37 særlige fuglelokaliteter (IBA’er) som tilsammen dækker 18% af landet. Nepal har et rigt fugleliv med 887 kendte arter svarende til 8% af verdens samlede antal kendte fuglearter. Kun den nepalesiske larmdrossel (på engelsk Spiny Babbler) er endemisk, det vil sige, har en udbredelse som er begrænset geografisk til ét bestemt naturlig område.

Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone.

I Nepal samarbejder DOF BirdLife med den lokale BirdLife-partner Bird Conservation Nepal om beskyttelse af to skovområder:

 • Reshunga er et skovområde på 3.400 hektar omgivet af landsbyer og landbrug og med høj grad af biodiversitet, især fugle. Foreløbig er 238 fuglearter registreret. 4 af arterne er globalt truet, mens kun én art endemisk. Skovområdet har status som beskyttet og er klasifiseret som Key Biodiversity Area (KBA) - områder derefter BirdLife Internationals standader.
 • Madane Forest er et skovområde på 13.761 hektar der som Reshunga-skoven rummer stor biodiversitet, især fugle. Foreløbig er 258 fuglearter registreret. 5 af arterne er globalt truet, mens kun én art endemisk. Skovområdet har status som beskyttet.

Programmet hjælper 1.500 familier i Nepal til en bedre og mere bæredygtig tilværelse til gavn for både skovene og lokalsamfundene.KENYA
naturekenya.org

Kenya har i alt 67 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), der tilsammen dækker ca. 10% af landet. 58% af IBA’erne er under en eller anden form for beskyttelse, mens resten har status som truet. Kenya har et rigt fugleliv med 1.100 kendte arter, hvoraf 8 er endemiske, og 43 er globalt truede.

Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone.

I Kenya samarbejder DOF BirdLife med den lokale BirdLife-partner Nature Kenya om beskyttelse af tre skovområder:

 • Arabuko-Sokoke Forest er med sine 42.000 hektar det største kystnære skovområde i landet og et af Kenyas vigtigste biodiversitetsområder og det næst-vigtigste i forhold til fuglebeskyttelse med 250 kendte fuglearter, hvoraf 6 er globalt truede og 2 er endemiske. Området huser ligeledes en lille gruppe elefanter, 6 kyst-endemiske sommerfuglearter og flere paddearter. Der bor en befolkning på omkring 130.000 mennesker i og omkring skoven. Skovområdet har status som beskyttet og er klasifiseret som Important Bird Area (IBA) efter BirdLife Internationals standader.
 • Dakatcha Woodland er et skovområde på 82.000 hektar bestående af nogenlunde intakt kystnær skov. Det er det eneste sted i verden, hvor fuglen Sokokevæver er registreret, som ynglende. Dakatcha er hjemsted for 2 endemiske arter og i alt 220 forskellige fugle-arter samt flere globalt truede arter, bl.a. 11 sjældne planter. Området er også vigtigt i forhold til at levere økosystemydelser. Der bor ca. 50.000 mennesker, deriblandt en lille oprindelig gruppe af Sanya og en majoritet af Giriama, der slog sig ned i området i 1940erne. Skovområdet har ikke status som beskyttet, men er under privat og kollektivt ejerskab af blandt andet de omkringliggende landsbysamfund. Området er klasifiseret som Important Bird Area (IBA).
 • Taita Hills er et skovområde på 35.000 hektarer. Området er rigt på biodiversitet og defineret som et globalt biodiversitets-hotspot med mange endemiske arter og flere globalt truede arter, herunder Taita-apalis - en af de mest truede fugle i verden med hurtigt faldende antal. I alt er der i Taita registreret 200 fuglearter hvor af tre er endemiske. Skovområdet har status som beskyttet og er klasifiseret som Key Biodiversity Area (KBA) efter IUCNs standarder.

Programmet hjælper 6.500 familier i Kenya til en bedre og mere bæredygtig tilværelse til gavn for både skovene og lokalsamfundene.

 

UGANDA
natureuganda.org

Uganda har i alt 34 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), hvoraf 22 er under en eller anden form for beskyttelse, mens resten har status som truet. Uganda har et rigt fugleliv med 1060 kendte arter, hvoraf  29 er globalt truet og 1 er endemisk.

Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone.

I Kenya samarbejder DOF BirdLife med den lokale BirdLife-partner Nature Kenya om beskyttelse af to skovområder:

 • Echuya Forest Reserve er Ugandas måske vigtigste skovområde med stor biodiversitet. Området strækker sig over 3.600 hektar og rummer 97 kendte arter, hvoraf 15 er endemiske og 3 er globalt truet. Der bor ca. 42.000 mennesker i området, hvoraf 300 er batwafamilier, der traditionelt har levet i og af skovene. Langt størstedelen af den resterende befolkning er bønder.
  Skovområdet har status som beskyttet, og er klasifiseret som Important Bird Area (IBA) efter BirdLife Internationals standader.
 • Kasyoha-Kitomi er et 40.000 hektar stort skovområde i det vestlige Uganda med stor biologisk mangfoldighed. I alt er 308 fugle-arter registreret hvoraf 4 er globalt truet. Der bor omkring 175.000 i området, mens 50.000 lever direkte ved skoven.
  Skovområdet har status som beskyttet, og er klasifiseret som IBA.

Programmet hjælper 3.632 familier i Uganda til en bedre og mere bæredygtig tilværelse til gavn for både skovene og lokalsamfundene.