graandogunger
Gråand og unger. Foto: Albert Steen-Hansen

Atlas III indeholdt tre spændende feltundersøgelser, som alle blev udført i kvadrater på 5 x 5 km.

    1. De danske ynglefugles udbredelse

    2. Tætheder og bestandsestimater

    3. Bestandsoptællinger af 18 udvalgte arter
  
Alle tre undersøgelser blev udført af frivillige ornitologer fra hele landet.