Denne undersøgelse gik ud på at kortlægge, hvilke arter, der yngler hvor i landet.

Dette blev gjort ved at registrere alle observerede ynglende arter, med tilhørende adfærdstype, f.eks. rugende eller syngende. Undersøgelsen gik i gang den 1. marts 2014 og løb over fire år.

En vejledning til undersøgelsen findes her (under Generelt).

Undersøgelsen dannede ligesom i de to tidligere danske fugleatlas rammen for Atlas III.


  Mage 2   
Foto: Ændringskort for hættemåge fra Atlas III.