Foto: Pungmejse af John Larsen ©

Denne undersøgelse gik ud på at beregne de totale bestandstal for 18 fåtallige ynglende fuglearter.

Dette blev gjort ved at optælle alle ynglepar af de 18 udvalgte arter i hele landet, fra den 1. marts 2014 og fire år frem.

De 18 arter var udvalgt på baggrund af manglende viden om deres udbredelse i Danmark, og artslisten med artskoordinatorer var følgende:

Rørdrum - Lars Grøn
Krikand - Uffe Damm Andersen
Engsnarre - Knud Fredsøe
Trane - Sten Nielsen
Lille præstekrave - Asbjørn Jensen
Svaleklire - Erik Groth-Andersen
Turteldue - Jesper Tofft
Natravn - Ole F Jensen
Isfugl - Klaus Dichmann
Vendehals - Egon Østergaard
Sortspætte - Hans Christensen
Lille flagspætte - Per Ekberg
Bjergvipstjert - Anders Horsten
Sortstrubet bynkefugl - Bent Jakobsen
Rødtoppet fuglekonge - Iben Hove Sørensen
Pungmejse - Erik Mandrup Jacobsen
Gulirisk - Michael Grell
Karmindompap - Sune Riis Sørensen

Artsvejledninger kan findes her (under De 18 arter).