Denne undersøgelse gik ud på at estimere tætheder og bestandsstørrelser for de mest almindelige fuglearter.

Dette blev gjort ved at optælle alle fugle, som sås og hørtes på en rute a 1 kilometer i forskellige afstandsbånd. Metoden kaldes for TimeTælleTure.

TimeTælleTurene blev udlagt af observatøren i udvalgte TTT-kvadrater på 1 x 1 km, og blev gennemgået fire gange i løbet af atlasperioden: En forberedelsestur, en tidlig forårstur, en sen forårstur og en vintertur.

Det er første gang i DOF's historie, at der er blevet udført en grundig analyse mhp. at estimere antallet af de mest almindelige overvintrende fuglearter i Danmark.

Undersøgelsen gik i gang den 1. marts 2014 og løb over fire år.

En vejledning til undersøgelsen findes her (under TimeTælleTure).

Bomlaerke
Foto: Tæthedskort for bomlærke fra Atlas III.