Nattergal Amager Faelled Peter Dam 310520080012

December 2019
Der skal vælges titel til det kommende atlas. Status er at 140 ud af 210 artopslag nu er sendt til forlaget. EBBA2  har afholdt møde og taget beslutninger om kommende konferencer og EBCC maner til aktion hos politikerne med opbakning fra flere grønne organisationer. 

Klik for at læse nyhedsbrevet 

 

 

Tidligere nyhedsbreve

 

Nattergal Amager Faelled Peter Dam 310520080012

September 2019
Atlasårsmøde - og afslutningskonference i Sønderjylland, vil tidligst blive afholdt i slut april 2020. EBBA2 har indgået aftale med forlaget Lynx, om udgivelsen af det Europæiske atlas. Det Schweiziske atlas ligger nu frit tilgængeligt både online og som PDF. 

Klik for at læse nyhedsbrevet 

 

 

Nattergal Amager Faelled Peter Dam 310520080012

Juni 2019
Der er travlt med færdiggørelsen af atlas-udgivelsen. Atlasårsmøde - og afslutningskonference vil foregå i Skærbæk, Sønderjylland i 2020. EBBA2 er i gang med de sidste rettelser af data og afslutter dernæst arbejdet med udbredelses- og tæthedskort.

Klik for at læse nyhedsbrevet 

 

 

sanglaerke

Marts 2019
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om den afsluttende fase i atlasprojektet, herunder om det afsluttende årsmøde og projektafslutningskonference i 2020, udarbejdelsen af Atlas bogen samt nyheder fra den europæiske atlasbog. 

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

 

Dompap.skaleret

December 2018
I dette nyhedsbrev kan du læse om den afsluttende fase i atlasprojektet, herunder status på atlasbogen, både det danske og det europæiske. Der gemmer sig også en lille juleleg !

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

hvepsevage JL

September 2018
Der skrives løs på atlasbogen og det store arbejde med at validere atlas-kvadraterne fortsætter. Der er kort nyt fra EBBA2 og der informeres om atlas-redaktionsgruppemøde d. 10. september i Fuglenes hus.

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

 

vandstaer skaleretMarts 2018
Tak for fire flotte sæsoner ! Den 1. marts markerede slutningen på fire forrygende feltsæsoner i Atlas III.  Der inviteres til Atlas III kvadrat-valideringer og TTT-test i landbrugslandet. Læs også om de ændrede ynglekriterier og ikke mindst udgivelsen af motivationsrapporten.

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

 

Blamejse skaleret

December 2017
Det er tid til vinter-TimeTælleTurene! Læs også om det kommende atlasårsmøde i Vigsø, Thy, og en beretning fra en tidligere atlaslejr på Vestsjælland. Der er nyt fra EBBA2, og i 'Kort nyt' kan du bl.a. læse om atlaspublikationen, se vigtige frister vedr. atlas samt resultater fra en anden atlaslejr i år.

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

Havorn.skaleret

September 2017
I dette nyhedsbrev kan du læse om fugle der endnu kan registreres som ynglende, samt hvad du skal gøre hvis du har en af de 18 arter i dit kvadrat. I 'Kort nyt' kan du læse lidt om det næste årsmøde, samt et lille indslag fra en konference i Finland, hvor en plakat omkring atlas blev præsenteret. 

Klik for at læse nyhedsbrevet 

 

 

roersanger ulrik bruun tilpassetJuni 2017
I dette nyhedsbrev kan du læse om hvilke arter, der er gået tilbage med 25 % eller mere siden sidste atlas. Du kan også læse en beretning fra årets første atlaslejr i Thy, og om det nye sammenligningskort, som netop er blevet tilgængeligt på atlas-siden. 

Klik for at læse nyhedsbrevet

 

 

Februar 2017

Juli 2016

Marts 2016

Januar 2016

August 2015

Maj 2015

December 2014

September 2014

Juni 2014

April 2014

Februar 2014