Nattergal Amager Faelled Peter Dam 310520080012

Juni 2019
Der er travlt med færdiggørelsen af atlas-udgivelsen. Atlasårsmøde - og afslutningskonference vil foregå i Skærbæk, Sønderjylland i 2020. EBBA2 er i gang med de sidste rettelser af data og afslutter dernæst arbejdet med udbredelses- og tæthedskort.

Klik for at læse nyhedsbrevet 

 

 

Tidligere nyhedsbreve

 

sanglaerke

Marts 2019
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om den afsluttende fase i atlasprojektet, herunder om det afsluttende årsmøde og projektafslutningskonference i 2020, udarbejdelsen af Atlas bogen samt nyheder fra den europæiske atlasbog. 

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

 

Dompap.skaleret

December 2018
I dette nyhedsbrev kan du læse om den afsluttende fase i atlasprojektet, herunder status på atlasbogen, både det danske og det    europæiske. Der gemmer sig også en lille juleleg !

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

hvepsevage JL

September 2018
Der skrives løs på atlasbogen og det store arbejde med at validere atlas-kvadraterne fortsætter. Der er kort nyt fra EBBA2 og der informeres om atlas-redaktionsgruppemøde d. 10. september i Fuglenes hus.

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

 

vandstaer skaleretMarts 2018
Tak for fire flotte sæsoner ! Den 1. marts markerede slutningen på fire forrygende feltsæsoner i Atlas III.  Der inviteres til Atlas III kvadrat-valideringer og TTT-test i landbrugslandet. Læs også om de ændrede ynglekriterier og ikke mindst udgivelsen af motivationsrapporten.

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

 

Blamejse skaleret

December 2017
Det er tid til vinter-TimeTælleTurene! Læs også om det kommende atlasårsmøde i Vigsø, Thy, og en beretning fra en tidligere atlaslejr på Vestsjælland. Der er nyt fra EBBA2, og i 'Kort nyt' kan du bl.a. læse om atlaspublikationen, se vigtige frister vedr. atlas samt resultater fra en anden atlaslejr i år.

Klik her for at læse nyhedsbrevet

 

Havorn.skaleret

September 2017
I dette nyhedsbrev kan du læse om fugle der endnu kan registreres som ynglende, samt hvad du skal gøre hvis du har en af de 18 arter i dit kvadrat. I 'Kort nyt' kan du læse lidt om det næste årsmøde, samt et lille indslag fra en konference i Finland, hvor en plakat omkring atlas blev præsenteret. 

Klik for at læse nyhedsbrevet 

 

 

roersanger ulrik bruun tilpassetJuni 2017
I dette nyhedsbrev kan du læse om hvilke arter, der er gået tilbage med 25 % eller mere siden sidste atlas. Du kan også læse en beretning fra årets første atlaslejr i Thy, og om det nye sammenligningskort, som netop er blevet tilgængeligt på atlas-siden. 

Klik for at læse nyhedsbrevet

 

 

Februar 2017

Juli 2016

Marts 2016

Januar 2016

August 2015

Maj 2015

December 2014

September 2014

Juni 2014

April 2014

Februar 2014