DOF's efterårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 21. - 22. november 2020 på Dalum Landbrugshøjskole.

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.

Eventuelle spørgsmål rettes til Mia Ilander Albrechsten i Fuglenes Hus på tlf. 33 28 38 30.