Slået op 8. august 2022

 

DOF’s efterårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 19. til 20. november 2022 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.

Eventuelle spørgsmål rettes til Mia Ilander Albrektsen i Fuglenes Hus tlf. 33 28 38 30.