DOF's forårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 24. til 25. april 2021 på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød.

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.

Eventuelle spørgsmål rettes til Mia Ilander Albrechsten i Fuglenes Hus på tlf. 33 28 38 30.