DOF's efterårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 23. - 24. november på Dalum Landbrugsskole.

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.
Eventuelle spørgsmål rettes til Eva Jespersen i Fuglenes Hus på tlf. 33 28 38 30.