Slået op 24. januar 2022

 

DOF’s forårsårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 23. til 24. april 2022 på Pharmakon i Hillerød.

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.

Eventuelle spørgsmål rettes til Mia Ilander Albrektsen i Fuglenes Hus tlf. 33 28 38 30