DOF's forårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 25. - 26. april 2020 på Pharmakon i Hillerød..

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.
Eventuelle spørgsmål rettes til Ann-Britt Andersen i Fuglenes Hus på tlf. 33 28 38 51.