Slået op 31. juli 2023

RepræsentantskabsmødeDOF’s efterårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 18. til 19. november 2023 på Dalum Landbrugsskole i Odense.Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.Eventuelle spørgsmål rettes til Mia Ilander Albrektsen i Fuglenes Hus tlf. 33 28 38 30