Slået op 8. januar 2024

Repræsentantskabsmøde:DOF’s forårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 20. april til 21. april 2024 på Sørup Herregaard i Ringsted.

Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.

Eventuelle spørgsmål rettes til Mia Ilander Albrektsen i Fuglenes Hus tlf. 33 28 38 30