Søger du mere dybdegående information om de enkelte fuglearters yngleforhold, lokalitetskrav, adfærd, udbredelse, populationsstørrelser e.l. kan det anbefales at kigge i følgende værker og hjemmesider:

Meltofte, H. & J. Fjeldså. 2002: Fuglene i Danmark, 2.udg. Gyldendal. 

Grell, M.B. 1998: Fuglenes Danmark (atlasprojekt 2) G.E.C. GAD og Dansk Ornitologisk Forening. (udsolgt fra forlaget)
 
Cramp, S. & K.E.L. Simmons. 1977-1994. The Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa. Oxford University Press. (storværk i 10 bd. om Europas fugle, udgivet over en lang årrække).

Snow, D.W. & C.M. Perrins. 1998. The birds of the Western Palearctic. Oxford University Press. (En forkortet udgave af ovenstående i to bd.)
 
Del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D. Christie. 1992 -. Handbook of the Birds of the World. Lynx Editions & BirdLife International. (storværk om Verdens fugle, foreløbigt udg. 9 bd. - fortsat under udgivelse/ej komplet)
 
Blotzheim, Urs N. Glutz von & Kurt M. Bauer. 1966-1991. Handbuch der Vögel Mitteleuropas.
(tysksproget storværk i 20+ bd. om Europas fugle, udgivet over en lang årrække)

Bønløkke, J., J.J. Madsen, K. Thorup, K.T. Pedersen, M. Bjerrum & C. Rahbek. 2006. Dansk Trækfugleatlas. Rhodos Humlebæk.

BirdLifes hjemmeside med artsgennemgang af mange fuglearter (Datazone).
http://www.birdlife.org/index.html ; http://www.birdlife.org/datazone/index.html

Faglige rapporter om fugleforskning/fugleovervågning udgivet af DMU. Kan findes online på: http://dce.au.dk/udgivelser/

Du kan besøge DOFs elektroniske fugleopslagsværk her.

Diverse monografier. En del befinder sig på DOFs bibliotek eller til salg i Naturbutikken