Faglig viden om fugle – fra professionelle og amatører.

DOFT er foreningens videnskabelige tidsskrift, der offentliggør resultaterne af originale fugleundersøgelser – især fra Danmark, Grønland og Færøerne – samt oversigtsartikler. Tidsskriftet bringer artikler skrevet af foreningens amatørornitologer og faglige grupper samt af studenter og professionelle ornitologer. DOFT bidrager dermed til den faglige platform for DOF's fredningspolitiske virke.

Der udkommer fire numre om året – nogle gange som temanumre eller monografier. Tidsskriftet sendes gratis til alle de medlemmer af DOF, som ønsker det. Henvendelse herom til foreningens sekretariat på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Min side.

DOFT indeholder:
• 'Aktuelt' – med videnskabeligt nyhedsstof fra ind- og udland, omtale af større konferencer mv.
• Artikler om større, afsluttede undersøgelser
• 'Mindre meddelelser' baseret på beskedent materiale eller med foreløbige resultater
• 'Forum' med mere generelle artikler og reviews af specifikke emner eller problematikker
• Anmeldelser af væsentlige ornitologiske bøger eller andre relevante publikationer

Redaktør: Hans Meltofte

I redaktionen: Hans Harrestrup Andersen, David Boertmann, Thomas Bregnballe, Jan Drachmann, Jon Fjeldså, Lars Dinesen, Johnny Kahlert, Karsten Laursen & Lars Maltha Rasmussen.

Artikler, der har overvejende dansk (nordisk) interesse, bør være skrevet på dansk og med et fyldigt engelsk resumé. Artikler på engelsk accepteres, såfremt de skønnes af væsentlig international interesse; sådanne artikler forsynes med et abstract på engelsk og fyldigt resumé på dansk.

Artikler publiceret i DOFT findes her på hjemmesiden. Forfattere, fotografer og illustratorer, der leverer stof til DOFT, formodes at kende og acceptere dette forhold.

OBS: Følg nøje vejledning til forfattere. Desuden bør tidsskriftets inderomslag konsulteres.

Manuskripter bedes fremsendt elektronisk som Word-fil til Hans Meltofte Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.