Efter indstilling fra foreningens Videnskabelige Udvalg har Hovedbestyrelsen givet opbakning til, at det faglige indhold i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift gives højere prioritet. DOFT er omdrejningspunktet for foreningens faglige arbejde, og kvaliteten af artiklerne og analyserne i DOFT er en vigtig forudsætning for foreningens faglige integritet, troværdighed og politiske gennemslagskraft.

Ændringen vil i praksis medføre, at årsrapporterne fra Sjældenhedsudvalget, Rapportgrupperne og DOFs Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) ikke længe bliver publiceret i DOFT, og at alle artiklerne i tidsskriftet fremover vil have været igennem en faglig behandling inklusive et såkaldt peer-review. Det består i, at der foruden redaktøren er mindst en ekstern ornitolog, der læser manuskripterne igennem og anonymt vurderer deres faglighed og kommer med forslag til forbedringer. Sådan er det allerede nu for de egentligt faglige artikler, men ikke for årsrapporterne, hvilket har givet tidsskriftet et diffust og svækket fagligt image.

Sjældenhedsudvalget har allerede selv besluttet, at deres afrapportering fremover kommer på dof.dk, mens årsrapporterne fra Rapportgrupperne vil kunne udsendes som separate publikationer på samme måde, som de blev, inden de blev optaget i DOFT. Dette afhænger dog af, hvad gruppen selv beslutter sig til. Endelig vil DATSYs årsrapporter ligesom alle foreningens andre gruppers og projekters rapporter blive sendt direkte til deltagerne i projektet. Vi forestiller os, at disse rapporter samtidig vil blive tilgængelige på dof.dk, hvor også artikler i DOFT fremover vil blive lagt ud til fri afbenyttelse i ind- og udland.

Alt dette betyder på ingen måde, at resultaterne fra disse grupper og projekter ikke længere vil blive publiceret i DOFT. Tvært imod! En af DOFT's hovedopgaver er at bringe artikler med bearbejdninger af forskellige arters ellers artsgruppers optræden i Danmark, og her er udvalgte arter blandt de fugle, hvis forekomst behandles af Sjældenhedsudvalget, Rapportgruppen eller DATSY helt oplagte. Hertil kommer afsluttende og konkluderende rapporter fra store projekter såsom DATSY.

I det hele taget vil det ikke blive vanskeligere at få artikler trykt i DOFT. Der er meget få eksempler på, at artikler er blevet afvist. Redaktionen gør en kæmpeindsats for at hjælpe alle bidragydere frem til et godt resultat, hvilket vi vil udbygge yderligere ved, at medlemmer af Videnskabeligt Udvalg tilbyder at være fødselshjælpere med bearbejdning og publicering af alle de spændende datamængder, som hober sig op rundt omkring på fuglestationerne, i grupperne og hos fagligt aktive medlemmer.
DOFT vil således fremover koncentrere sig om publicering af videnskabelige artikler fra følgende tre hovedgrupper af bidragydere:

· Amatørornitologer og medlemmer af foreningens faglige grupper samt fuglestationerne.
· Studenter såvel som amatørornitologer, som for første gang prøver kræfter med videnskabelig publicering.
· Professionelle ornitologers arbejder med særlig dansk relevans, samt artikler, som primært henvender sig til en dansk ornitologisk målgruppe, herunder monografier og temanumre.

DOFT skal fortsat dække stoffet lige under niveauet for de internationale tidsskrifter, idet DOFT nok altid primært vil være et nationalt ornitologisk tidsskrift, men med artikler af en sådan kvalitet, at de også har interesse for en international målgruppe og i øvrigt lever op til gængs standard for videnskabelig publicering. Tidsskriftet skal med andre ord også fremover være foreningens nationale, faglige ansigt indadtil såvel som udadtil.

Tidsskriftet forventes fremover at blive noget tyndere, formentlig 32 sider pr. nummer. Aktuelt-artikler og anmeldelser vil som hidtil bringe væsentligt nyt fra den ornitologiske front i Danmark såvel som i udlandet, men i disse såvel som i alle andre artikler vil der fremover blive øget mulighed for brug af illustrationer i farve.

Skriv til Redaktionen eller Videnskabeligt Udvalg på DOFs adresse, hvis du pusler med planer om en bearbejdning. Vi ser frem til at se dine resultater i DOFT.

Redaktionen