Der er brug for mere fokus på andre forstyrrende rekreative aktiviteter i naturen end jagt, såsom løse hunde, mountainbiking, orienteringsløb, sejlads/surfing især på lavt vand og visse typer naturturisme med henblik på reduktion af problemerne i forbindelse hermed. Her er det et væsentligt problem, at der mangler forskning, der kan dokumentere problemernes omfang.

DOF arbejder for:

  1. Der bør gennemføres fuld-skala-undersøgelser og eksperimenter, der kan belyse eventuelle skader, som forskellige typer rekreative aktiviteter medfører for dyrelivet. Dette bør være med forbillede i de store undersøgelser, der blev gennemført fra sidst i 1980erne og frem over jagtens forstyrrende effekter, som dannede grundlaget for den omfattende revision af reservatnetværket, som blev gennemført i 1990erne..
  2. Selv med den nuværende viden er det klart, at når man ønsker at åbne naturen mere for befolkningen, så er der behov for at balancere dette ved at oprette forstyrrelsesfrie refugier fx i alle større skove, hvor dyrene kan søge tilflugt, når der bliver for megen uro i resten af skoven, og hvor forstyrrelsesfølsomme arter som fx ørne kan slå sig ned og yngle i fred.
  3. Tiltag for at reducere negative effekter af forstyrrelser i naturen kan omfatte udpegning af områder fri for særligt forstyrrende aktivitet