DOF er imod falkejagt og hold af rovfugle i fangenskab

DOF er imod hold af rovfugle i fangenskab, fordi livet, som rovfuglene tilbydes, ikke tilfredsstiller rovfuglenes naturlige behov. DOF er meget tilfreds med at hold af danske rovfuglearter er under afvikling.

Falkejagt øger interessen for hold af rovfugle i fangenskab

Legalisering af falkejagt vil medføre en stigende interesse for at holde rovfugle i fangenskab. Herved øges antallet af rovfuglehold, og antallet af bortfløjne rovfugle vil øges når rovfuglene skal trænes, og når jagten skal praktiseres. Allerede med det nuværende relativt lave antal rovfugleholdere i Danmark, bliver DOF flere gange årligt kontaktet om bortfløjne rovfugle. De bortfløjne rovfugle øger risikoen for faunaforurening ved hybridisering og introduktion af eksotiske arter og underarter.

Ulovlig indsamling af vilde rovfugle

Øget hold af danske/europæiske rovfuglearter i fangenskab vil øge risikoen for ulovlig indsamling af disse arter i naturen, da de uhindret kan transporteres rundt i EU.

Rovfugle uegnet til hold i fangenskab

Rovfugle er grundlæggende ikke egnet til hold i fangenskab. At holde rovfugle i bur eller tøjret til en pæl som det praktiseres af rovfugleholdere er ikke foreneligt med rovfuglenes krav på ordentlige forhold. Rovfugle bør ikke holdes i fangenskab medmindre det drejer sig om opdræt af arter der er truet af global udryddelse, og hvor opdræt i fangenskab er eneste vej til bevarelse af arten. Rovfugle, der bruges som falkonerfugle, holdes ofte sultne, da dette øger deres aktivitetsniveau, når de slippes til en jagt, og ligeledes øger chancen for at fuglen returnerer til falkoneren efter endt flyvetur. DOF er imod en sådan behandling af dyr i fangenskab.

Dyrekamp

Falkejagt kan sammenlignes med organiseret dyrekamp, der arrangeres for menneskets fornøjelse, i stil med hanekampe og tyrefægtning. At rovfugle dræber dyr i naturen hver dag kan ikke bruges som argument for at mennesker skal foranstalte noget tilsvarende alene som underholdning. 

Historisk

Der har ikke været tradition for falkejagt i Danmark i århundreder. Ej heller i de øvrige nordiske lande er falkejagt tilladt. At introducere en ny jagtform uden stærk rod i den danske kultur fraråder DOF på det kraftigste. Når det fra falkejægerne hævdes at falkejagt har stærk rod i den danske kultur, så er det ganske udokumenteret. Derimod var der i enevældens tid fra midten af 1600-tallet til 1810 en ’tradition’ for, at der på foranledning af det danske kongehus skete indfangning af vilde vandrefalke og jagtfalke, som efterfølgende blev eksporteret til andre landes kongehuse og herremænd. Den ’tradition’ vil DOF kæmpe hårdt for ikke bliver genoptaget.

Kontrol

DOF mener, at der er stort behov for opstramning af kontrollen med rovfugle i fangenskab, bl.a. med langt flere DNA-analyser og flere kontrolbesøg. Der er behov for krav om mikrochipmærkning af alle rovfugle der produceres til eksport, hvilket ikke er tilfældet i dag. Med en bedre og mere systematisk kontrol vil der ikke være usikkerhed om rovfuglenes lovlige herkomst. Et øget hold af rovfugle vil kræve en betydelig merudgift til administration og effektiv kontrol.

 

Vedtaget af DOF’s hovedbestyrelse den 13. november 2015