En samlet oversigt over nyheder fra Fokuseret Fugleforvaltning i DOFs medier kan ses herunder.

Få æg klækkes hos hvidbrystet præstekrave

Overvågning af hvidbrystet præstekrave i Vadehavet

Overvågning af Hvidbrystet Præstekrave 2014

Nyt fokus på hvidbrystet præstekrave

Fokus på hvidbrystet præstekrave

Det svære liv som udkants-fugl (fugle&natur, 3 august 2012, s. 11-13)

Flyv som en rød glente i Skagen

Danmarks ørne skal tælles - traditionen tro

Danskerne spejdede efter ørne i blæst og bygevejr

Havørne-tv er tilbage

Havørnene er tilbage - DOF sender igen live fra reden

Cirka 350 ørne holder vinter i Danmark

Oplev Danmarks største rovfugl på Ørnens Dag

Artikel afslører ny viden om nordeuropæiske hedehøge

Ørnekameraet er tilbage (fugle&natur, 1 februar 2014, s. 22)

Vandrefalke får bopæl på hovedstadens højeste bygninger

Oplev Danmarks største ugle på direkte web-tv

Stor hornugle er tilbage på reden

Nyt fund af ynglende vandrefalk

Så er der æg i havørne-reden

Danske kirkeugler truet af mangel på føde

Første æg klækket hos stor hornugle

Ynglesucces hos stor hornugle

Nu to unger i havørnenes rede

Første unge klækket i havørnereden

Slugere i kassen (fugle&natur, 2 april 2014, s. 30-31)

TV-havørnenes unger fik ring på

Perleugle fra Tyskland yngler i Danmark

Hedehøgen får hjælp, men fremgangen halter

TV-havørnenes unger ringmærkes

Nu flyver havørnenes 2 unger

Mindst 56 par havørne yngler i Danmark i år

Rovfugle-tv på Pandion har slået kløerne i danskerne

Succes for DOF’s havørne-TV (fugle&natur, 3 september 2014, s. 11)

Landmænd hjælper truet rovfugl

Succesfuld sommer for de danske hedehøge (fugle&natur, 4 november 2014, s. 13)

Hedehøg (fugle&natur, 4 november 2014, s. 25)

Succesfuld sommer for de danske hedehøge

Rottegift i landskabet truer ørne og ugler

Kommune dropper brug af rottegift i det åbne landskab

Det hjælper at målrette indsats for sjældne fugle

Fokus på stor skallesluger

Den røde drager overvintrer i Danmark

Vinterkulde nordpå giver udsigt til lun dansk ørnerekord

Stor skallesluger - en kassesucces!

Danmarks ørne skal tælles den første weekend i februar

Dusør på 50.000 kr. i sag om giftdrab på havørne

Oplev Danmark største rovfugl på Ørnens Dag

Næsten 400 ørne holder vinter i Danmark

4.800 danskere havde ørne i sigte

Børn finder giftdræbt rød glente

Perlehumør i skoven (fugle&natur, 1 februar 2013, s. 11-13)

Nordeuropas største rovfugl går nu live

Nu er der unger i ørnereden

Ørne om dagen - ugler om natten

Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle

Havørnefamilier er blevet stjerner i ørne-tv

DOF: Stop giftdrab på rovfugle

Stjernen i ørne-tv har taget sine første skridt

Danmarks bestand af havørne nærmer sig et halvt hundrede par

Uglefjernsyn for natteravne

Ugleungerne forlader reden inden for få uger

Ballum - Senegal tur retur (fugle&natur, 2 maj 2013, s. 14-16)

Scener fra en ørnerede (fugle&natur, 2 maj 2013, s. 22-23)

Glæde og bekymring for Danmarks vandrefalke

Havørneungen er ringmærket

Søndagens søskendedrab i hornuglereden

Første jyske vandrefalke i 70 år – udsigt til trillinger

Havørneungen har taget sin første flyvetur

Huller i perlerækken af perleugler

Fuld gang i hedehøgenes ynglesæson

Sjældne jyske fiskeørne ædt af stor hornugle

Bregentved Gods, DN og DOF Storstrøm udlover dusør på kr. 30.000 i giftsag

Nu flere end 50 par ynglende havørne i Danmark

Vilde falke kan bekæmpe byens måger

Vilde falke mod byens måger (fugle&natur, 3 november 2013, s. 3-5)

Nordsøen afgørende for rødstrubet lom

Ørnens dag

Flere end 3.500 dansere spejdede efter store vingefang

Opfordring til at registrere rød glente

Hjælp den røde glente

Vandrefalk yngler igen i Jylland efter syv års pause

Hjælp med at kortlægge Danmarks røde glenter

Den sidste satellitmærkede hedehøg er tilbage

Hedehøgen ’Mathilde’ kommer hjem fra Afrika

Rekordår for Danmarks ynglende vandrefalke

Super ynglesæson for de danske perleugler

Perlerække af perleugler

Gps-mærkning af hedehøge

Nu kan hedehøgenes træk kan følges på Pandion

Fem årtier som frontkæmper for vandrefalken

Dødsensfarlig gift i naturen

Vindmøller truer ynglende glenter og flokke af trækfugle

Frit lejde til gift-ejere kan redde ørne

Uventet havørnedød i rede på Langeland

Redekasser baner vejen for Danmarks store skalleslugere

Nu kan hedehøgenes træk følges på Pandion

Danske hedehøge leverer ny viden året rundt

Sjældne ynglefugle forstyrres af hensynsløse besøgende

Vilde striber til truede rovfugle (fugle&natur, 3 august 2012, s.18-19)

Det svære liv som udkants-fugl (fugle&natur, 3 august 2012, 2.?)

De danske hedehøge er nu nået til Afrika

To spændende genfund af stor hornugle

Fem perleugler til ugleaften på Gedser Fuglestation

Status for hedehøgen som dansk ynglefugl

DOF-notat skal danne baggrund for forvaltning af vandrefalk i Danmark

Havørne har gæs som hverdagskost

De danske hedehøge er nu nået til Afrika

Vinteren i Afrika er hård ved de danske hedehøge

Tv

VIDEO: Herlige perleugle-unger ringmærkes

VIDEO: Havørneliv i februar

VIDEO: Havørneliv i februar 2

VIDEO: Havørneliv i februar 3

VIDEO: Vandrefalkekasse på Carlsberg-silo

VIDEO: Stor hornugle igen på direkte web-tv

VIDEO: Video med det første havørne-æg fra 3. marts

VIDEO: Ynglesucces hos rovfugle i web-tv

VIDEO: Havørn lagde æg for åben skærm

VIDEO: Første æg klækker hos tv-havørnene

VIDEO: Ny havørneunge - den første fodring

VIDEO: To unger fodres for første gang

VIDEO: Havørn lagde æg for åben skærm

VIDEO: Så ruger stor hornugle!

VIDEO: Stor hornugle lægger sig på æg

VIDEO: To unger hos stor hornugle

VIDEO: Stor hornugle fodrer nyklækket unge

VIDEO: To små hornugleunger fodres

VIDEO: Nye, store kasser til stor skallesluger

VIDEO: Stor skalleslugers unger må springe for livet

VIDEO: Harekilling som havørneføde

VIDEO: To små havørneunger skændes

VIDEO: Større havørneunger fodres

VIDEO: Uventet besøg i havørnereden

VIDEO: Havørn bringer levende blishøne til reden

VIDEO: Store unger alene i reden

VIDEO: Havørneliv i regnvejr

VIDEO: Sådan holder havørne reden ren for klatter

VIDEO: Sådan holder havørne reden ren for klatter 2

VIDEO: Tudende stor hornugle

VIDEO: Kan en hornugleunge sluge en rotte?

VIDEO: Rullefald i stor hornugle-reden

VIDEO: Sjælden glimt af hannen hos stor hornugle

VIDEO: Stor hornugle sluger hel rotte

VIDEO: Må man aflevere et bytte?

VIDEO: Ringmærkning af havørnenes unger 2014

VIDEO: Toiletbesøg og flyveøvelser hos store havørneunger

VIDEO: Unger slås om fisk og så

VIDEO: Kan en havørnerede bære en voksen mand?

VIDEO: Så stor er ungerne hos stor hornugle nu

VIDEO: Store hornugleleg i juni

VIDEO: Sjældne vandrefalkeunger ringmærket

VIDEO: Første optagelse af flyvendehavørneunge

VIDEO: Nu flyver havørnenes unger

VIDEO: Stor hornugle - ringmærkning af 2 unger 2014

VIDEO: Store unger får mad MEGET hurtigt

VIDEO: Faldet fra reden

VIDEO: Ugle-rullefald

VIDEO: Søskendedrab i hornuglereden

VIDEO: Snedækket rede

VIDEO: Tusmørke

VIDEO: Morgenvækning

VIDEO: Flyvende udskiftning

VIDEO: Skift

VIDEO: Rugeskift

VIDEO: Nyklækket

VIDEO: Fodring

VIDEO: Ungefodring

VIDEO: Aftenfodring

VIDEO: Flyveøvelser

VIDEO: Strækøvelser

VIDEO: Ringmærkning af havørneunge

VIDEO: Havørneungens første flyvetur

VIDEO: Drab, rullefald og ugleliv - tv fra stor hornugle 2013

VIDEO: Se Danmarks mest kendte havørnefamilie

VIDEO: Se med fra havørnenes familieliv

VIDEO: Havørneungen slås omkuld af pind

VIDEO: DOF’s havørne-tv 2013, højdepunkter og god viden

VIDEO: Kirkeuglens fremtid i Danmark er truet

VIDEO: Uventet gæst i havørnereden

VIDEO: Havørn og stor hornugle fik manges øjne op for rovfugle

Web-TV om ørnens dag

Web-TV om vandrefalk

Web-TV om rød glente

Web-TV om rød glente

Web-TV: De sidste hvidbrystede præstekraver

Web-TV om kamera ved havørnerede

Web-TV: Overvåget havørn

Web-TV: Hedehøg med GPS

Web-TV: Giv den hvidbrystede præstekrave en chance

Foldere

Den røde glente - Danmarks smukkeste skraldemand