Duehog Nordsjaelland 20 februar 2022 Erik Biering DSC01758 A 1200
’Fællesskab gennem fugle’ er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Danske Herregaardsjægere (DH) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife). Projektet er støttet af 15. Juni Fonden. Det begyndte i november 2023 og afsluttes med udgangen af 2025. Foto: Erik Biering (duehøg)

Danmarks Jægerforbund (DJ) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife) har udvidet det hidtidige samarbejde med et nyt fælles projekt – ’Fællesskab gennem fugle’. Her er en ny spiller inviteret med på banen, Danske Herregaardsjægere (DH), som er ny partner i samarbejdet.

Sammen vil de tre organisationer nedbryde de indbyrdes fordomme og øge samarbejdet i alle led fra toppen af organisationerne til de frivillige kræfter, der skal mødes i det direkte samarbejde i naturen.

’Fællesskab gennem fugle’ består af to delprojekter: 'Lokale fællesskaber' og 'De kloge kragefugle'.

Delprojekt 1 - Lokale fællesskaber

Den ene del af ’Fællesskab gennem fugle’ handler om at samle og udvikle lokale netværk af frivillige fuglekiggere og jægere, der sammen skal indsamle data og overvåge fire arter - duehøgravnrød glente og stor hornugle i udvalgte områder.

Blandt andet skal samarbejdet med Danske Herregårdsjægere åbne mulighed for at indsamle viden om duehøge og de tre andre arter i områder, der ikke tidligere har været dækket af ynglefugleovervågning. Den ny viden om arterne og især samarbejdet skal være med til at nedbryde fordommene mellem organisationerne.

Delprojekt 2 - De kloge kragefugle

Den anden del af projektet handler om de til tider udskældte kragefugle, der bliver lagt for had, som oftest på grund af myter eller manglende viden. Blandt andet gennem undervisningsmateriale og citizen science skal denne del af projektet forsøge at ændre opfattelsen af kragefuglene.

Der vil blandt andet blive produceret en vifte af undervisningsmaterialer om kragefugle og deres rolle i naturen. Det vil blandt andet blive materiale til jægere og jagttegnsundervisningen, til børn og unge, til kurser for medlemmer og til den bredere befolkning.

Projektets fokus vil være på ravn, grå- og sortkrage samt husskade, men råge og allike bliver også inddraget, da kragefuglene ofte omtales under ét.

’Fællesskab gennem fugle’ er støttet af 15. Juni Fonden. Det begyndte i november 2023 og afsluttes med udgangen af 2025.

Projektet er en fortsættelse af samarbejdet mellem Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, der begyndte med det nu afsluttede projekt 'Fælles fokus på de danske rovfugle'.


Artikler fra Fællesskab gennem fugle

Her er en liste med de pressemeddelelser, nyheder og artikler, der udspringer af projektet. Artiklerne er bragt på organisationernes hjemmesider eller i medlemsbladet 'Jæger' eller 'Fugle og Natur'.

Pressemeddelelse: Fællesskab gennem fugle: Jægere og fuglekiggere udvider samarbejde


Materiale fra delprojekt 1 - Lokale fællesskaber

Her er det materiale, der er produceret til brug for delprojektet om lokale fællesskaber.

Deltagervejledning til frivillige i ’Fællesskab gennem fugle’ - lokale fællesskaber


Materiale fra delprojekt 2 - De kloge kragefugle

Find materiale til delprojektet om de kloge kragefugle hos Danmarks Jægerforbund [LINK]