18 hul gl Sydsjaellands GK 002

Hvor mange og hvilke fugle rummer de skandinaviske golfbaner? Hvordan kan vi forbedre deres levevilkår ved at involvere golfspillere og fuglekiggere?

Et nyt samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Golf Union samt de øvrige skandinaviske golfforbund er søsat i jagten på svarene. Arbejdet vil tage tre år og skal bl.a. løftes af begge organisationers mange frivillige. Hovedaktiviteterne er fugleregistreringer i DOFbasen og på baggrund heraf udarbejdelse af en guide til greenkeeperne med forslag til fuglevenlig naturpleje. En anden aktivitet er skabelsen af netværk mellem golfspillere og fuglekiggere. Disse netværk vil eksempelvis afholde guidede fugleture, foredrag og hjælpes ad med opsætning af redekasser.