I 2011 bevilgede Villum Fonden midler til Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Projektet fokuserer på ni udvalgte arter og skal ses som et supplement til den øvrige naturbeskyttelsesindsats, der primært retter sig imod arternes levesteder. Denne nye projektform vil bringe DOF’s bidrag til naturbeskyttelse op på et nyt niveau.
Ved at fokusere indsatsen på udvalgte arter, som vi allerede har et solidt videnskabeligt data på, vil vi kunne afprøve forskellige former for beskyttelse direkte på de berørte arter. Det vil give os mulighed for at registrere konkrete resultater i indsatsen for at stabilisere eller forøge bestandene af de udvalgte arter.

Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har tre hovedelementer
•    Forskning: undersøgelser af yngleforhold
•    Forvaltning: omsætning af viden til beskyttelse i praksis
•    Formidling: kommunikation til offentlighed, myndigheder og andre interessenter

Projektet skal i høj grad udføres i samarbejde med DOF’s medlemmer, lokalafdelinger og aktive frivillige, som skal opgraderes vidensmæssigt med kurser, workshops og seminarer. Projektet udføres desuden i nært samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Universitet og udenlandske eksperter.