Sørensen, I. H., Levinsky, I. & Sundebo, N. 2014: Rød glentes ynglehabitat og udbredelse i Danmark. Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, Dansk Ornitologisk Forening.  Læs rapporten her

DOF, 2014: Den røde glente - Danmarks skraldemand, Hvordan sikrer vi den tilbagevendte rød glente som ynglefugl? Hvad kan lodsejere gøre for rovfuglen? Læs om det og meget mere i folderen.
Læs rapporten her

Larsen, J. Dyhrberg et al., 2014: Projekt Fokuseret Fugleforvaltning 2012-2014
Se publikation her

Sørensen, I. H., Clausen, M. B., Heldbjerg, H. 2014: Home range og habitatanvendelse for danske hedehøge i ynglesæsonen. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Forskningsbaseret forvaltning af hedehøg (circus pygarus) gennem habitatpleje og beskyttelse. Flora & Fauna.
Læs artiklen her

Brandtberg, N. & Larsen, J. D. 2014: Bestandsvurderinger for 2014 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. 
Læs rapporten her

Brandtberg, N., Larsen, J. D., Frikke, J. & Thorup, O. 2014: Overvågning af Hvidbrystet Præstekrave 2014. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Fødeanalyse baseret på gylp fra hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Træk og overvintring for hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Læs rapporten her

Thomsen, H., Larsen, J. D. & Dichmann, K. 2014: Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Perleugle. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. 
Læs rapporten her

Thomsen, H., Larsen, J. D., Thelander, M. & Blichert-Hansen, J. 2014: Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Stor Skallesluger. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. 
Læs rapporten her

Brandtberg, N., Thomsen, H., Larsen, J. D. 2014: Bestandsvurderinger for 2013 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. 
Læs rapporten her

Lerche-Jørgensen, M., Heldbjerg, H., Bouten, W., Schlaich, A., Koks, B. J., & Thorup, K. 2013: Montagu's harriers Circus pygargus in Southwest Jutland. Movement patterns in the breeding season -  videnskabelig poster, Biodiversitetssymposium 2013.
Se posteren her

Thomsen, H., Larsen, J. D., Andreasen, N. P., Thorup, O. & Østergaard, E. 2013: Udpegning af egnede opsætningssteder til vandrefalkeredekasser. Under hensyntagen til beskyttelse af andre truede arter blandt vandrefalkens byttedyr - videnskabelig poster, Biodiversitetssymposium 2013.
Se posteren her

Larsen, J. D., Schmedegaard, L. & Thomsen, H. 2012: Bestandsvurderinger for 2012 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Læs rapporten her

Thomsen, H., Larsen, J. D., Andreasen, N. P., Thorup, O. & Østergaard, E. 2012: Udpegning af egnede opsætningssteder til vandrefalkeredekasser. Under hensyntagen til beskyttelse af andre truede arter blandt vandrefalkens byttedyr - arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Læs rapporten her