Oplev Danmarks største rovfugl på Ørnens Dag

onsdag 12. februar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Mål dit eget vingefang i forhold til havørnens. Oplev havørnens imponerende vingefang, når den flyver rundt ved vandet. Kom helt tæt på havørnen gennem kikkert og teleskop. Lær om havørnens spændende adfærd og biologi. Alt det, og meget mere, kan du opleve, når DOF for 9. gang holder Ørnens Dag 16 steder i hele landet 16. februar 2014
Grib chancen, børn og børnebørn og besøg Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) dygtige rovfuglefolk ude i den danske natur og oplev ørnene søndag den 16. februar.

For 9. år i træk får Danmarks befolkning en unik mulighed for at opleve det helt store vingesus, når DOF’s Projekt Ørn inviterer til Ørnens Dag over hele landet.

DOF’s engagerede frivillige rovfuglefolk guider, viser og fortæller om havørnen ved arrangementerne.

Find et arrangement her

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve havørnens store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab.

Oplev en succeshistorie
På Ørnens Dag har hele Danmarks befolkning rigtig gode muligheder for at opleve Danmarks og Nordeuropas største rovfugle, og DOF’s rovfuglefolk vil fortælle succeshistorien om havørnen.

I 100 år var den udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives den.

Du kan også få udpeget de mange andre fugle, der færdes i ørnenes landskab.

Lige nu overvintrer omkring 350 ørne
På DOF’s årlige, landsdækkende ørnetælling, der fandt sted første weekend i februar, talte mindst 350 ornitologer antallet af fugle med den danske rovfuglefaunas største og mest imponerende vingefang.

Facit kom til at lyde på 344 havørne og 2 kongeørne. Havørnene i disse uger befinder sig mere spredt i Danmark, end det hidtil har været tilfældet under de nationale tællinger i februar.

Tællingen viste også, at Jylland er godt på vej til at kunne konkurrere med det traditionelle havørneland i det østlige Danmark med mange havørne.

Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat. I 2013 har flest par ynglet i Danmark, siden havørnen igen fik danske unger på vingerne i 1996. I 2013 var der 54 par med reder. 37 af dem fik unger. Sidste år overvintrede næsten 400 ørne i Danmark.

Kontakter
Information om ørne
Lennart Pedersen, Projekt Ørn
47 17 02 20/40 15 66 20

Presse og foto
Maya Schuster
33 28 38 08
maya.schuster@dof.dk

Fakta: Det gør DOF for havørnene
- overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder.
- samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene.
- offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion.
- skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre.

Fakta om havørn
Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over tre meter høj og kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1900-1994.

Fakta om kongeørn
Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver mere elegant. Den findes blandt andet i Nordamerika, Nordafrika, Østeuropa og Nordeuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose i Nordjylland det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og mindre gnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler.