Vandrefalke får bopæl på hovedstadens højeste bygninger

mandag 17. marts 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En af verdens hurtigste fugle, vandrefalken, har fået en specialdesignet redekasse sat op i 100 meters højde på Herlev Hospital, Danmarks højeste bygning. Og på Carlsbergs hovedkontor sætter DOF i dag en redekasse op til vandrefalke i 80 meters højde, der vil få udsigt til hovedstadens hektiske liv
Jan Skriver
Nu kan vandrefalken, der med en registreret tophastighed i nabolaget af 390 kilometer i timen er et af verdens hurtigste dyr, vælge at bosætte sig på både et bryggeri og et hospital i København.

For få dage siden blev en specialdesignet redekasse til vandrefalke sat op i 100 meters højde på nordsiden af Herlev Hospital, der med sine 120 meter er Danmarks højeste bygning.

Og i dag mandag den 17. marts vil Carlsbergs hovedkontor blive en redekasse rigere, når der lige under bryggeriets logo placeres en vandrefalkekasse i 80 meters højde.

Opsætningen sker som et led i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, hvor foreningen målrettet arbejder på at forbedre levevilkårene for en række fåtallige og udvalgte fuglearter.

- Set fra en vandrefalks synsvinkel rager Københavns højeste bygninger op som bjerglandskaber i lavlandet, og det er her i højden, at rovfuglene har de største chancer for at etablere sig som ynglefugle. Derfor vælger vi de højeste bygninger til redekasserne, siger Jørn Dyhrberg Larsen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Foreningen sender en stor tak til Herlev Hospital og Carlsberg for deres velvilje i projektet, der skal bidrage til at gøre de spektakulære falke til faste beboere i København.

Patienter kan opleve vandrefalke
Redekassen på Herlev Hospital, der blandt andet giver falkene udsigt til Hareskoven, Smør- og Fedtmosen og Novo Nordisk, er en genbrugskasse.

Den har tidligere siddet i 88 meters højde på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70 i København, men da hotellet skal bygges til i højden, har man valgt at fjerne redekassen.

- Vandrefalkene har i flere år holdt til på hotellet, men selv om de i næsten tre år har haft redekassen som hjemsted, så har de ikke ynglet. Vi håber nu at kunne friste falkene til at flytte ind i kassen på Herlev Hospital. Med lidt held vil patienterne kunne opleve falkenes imponerende jagter og akrobatiske evner i luften, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

Æder byens duer og måger
I storbyerne jager vandrefalken som regel duer, måger, kragefugle, stære og drosler.

Der er i disse år 15 par vandrefalke i Danmark, og tre af disse par har rede i kasser på høje bygninger eller broer.

Byfalke er et kendt fænomen i mange lande verden over.
I den tyske millionby Hamborg var der i 2010 hele 11 par vandrefalke, der ynglede i midtbyen i industriområder og nær havneterræner.

Det er karakteristisk, at ynglende byfalke i redekasser skal højt op i bybilledet, før de flytter ind, oplyser Niels Peter Andreasen, der er artskoordinator og DOF’s ekspert i vandrefalken.

Erfaringer fra Nordtyskland fortæller, at vandrefalkekasser, der sidder højere end 80 meter, bliver beboet det første år efter at kassen er sat op. Hvis redekassen sidder i 30-80 meters højde, går der væsentligt længere tid, ofte 4-5 år, inden falkene flytter ind. Jo højere, desto bedre, påpeger falkeeksperten.

Unger får egen terrasse
Redekasserne på Herlev Hospital og Carlsberg er lavet af ornitologen Bjarne Hemmingsen. Et af kassernes raffinementer er en lille terrasse for falke, der skal lære at flyve.

Vandrefalkeunger har brug for en terrasse, hvor de kan baske med deres vinger og træne deres muskulatur, inden de kaster sig ud i livet som luftens herskere. Uden en platform foran redekassen, risikerer falkene at dratte ned og slå sig ihjel, før de får chancen for at være blandt verdens hurtigste dyr.

Plads til 50 par i Danmark
Vandrefalken etablerede sig som dansk ynglefugl i 2001 på Møns Klint efter cirka 30 års fravær.

At vandrefalken efter år 2000 på ny er blevet en fast dansk ynglefugl skyldes primært fremgang i bestandene i vores nabolande. Brugen af gifte som for eksempel DDT er blevet forbudt, hvilket har banet vejen for frugtbare bestande af vandrefalke. Rovfuglene bliver heller ikke efterstræbte, som de gjorde engang.

Særligt på baggrund af vandrefalkens kraftige fremgang i Nordtyskland, hvor bestanden er på et halvt hundrede par, og det sydlige Sverige, hvor der yngler 10-15 par, er der udsigt til flere falkepar i Danmark de kommende år.

- Danmark vil formentlig sagtens kunne huse en bestand på rundt regnet 50 par vandrefalke, især fordi det har vist sig, at falkene meget gerne yngler i opsatte redekasser. Bare der er fred og ro, når vandrefalken etablerer sig, og masser af føde i form af fugle i passende størrelse lige i nabolaget, kan arten trives, siger Niels Peter Andreasen.

Yderligere oplysninger

Jørn Dyhrberg Larsen, biolog, DOF
Tlf. 33 28 38 24

Niels Peter Andreassen, frivillig artskoordinator
Tlf. 55 81 85 18

Dansk Ornitologisk Forening, DOF
Tlf. 33 28 38 00