Vinterkulde nordpå giver udsigt til lun dansk ørnerekord

mandag 28. januar 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Decembers og januars hårde frostuger sendte havørne nordfra mod sydvest til et vinterophold Danmark. Så selv om det nu er blevet mildt, vil der formentlig være gode chancer for et rekordstort antal ørne, når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i februars første weekend tæller havørne og kongeørne landet over
Jan Skriver
For få uger siden blev der aflæst to ringmærkede havørne ved Roskilde Fjord og Enø nær Karrebæksminde. Koderne på ørnenes ringe afslørede, at de stammede fra finsk og svensk Lapland.

- Disse aflæsninger beviser, at vi i Danmark får vinterbesøg af havørne, der er klækket langt mod nordøst. Kulden nordpå har lagt låg på ørnenes normale spisekamre i søer og langs kyster, og så søger de store rovfugle mod syd til mildere egne. På den baggrund kan vi forvente et stort antal havørne den kommende weekend, når vi forsøger at tælle de store vingefang på alle egnede ørnelokaliteter i Danmark, siger Lennart Pedersen, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I 2012 blev der i januar talt rundt regnet 290 havørne og 9 kongeørne i det danske vinterlandskab, der da var snedækket og frostklart. Hele 570 fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening deltag den januar-weekend i den nationale finkæmning af ørneterrænerne.
- Vi håber, at et tilsvarende antal ornitologer vil deltage i år, siger Lennart Pedersen, der krydser fingre for, at vejret vil være i ørnenes og tællernes favør.

Tørt og klart vejr med en smule sne i landskabet, der får de store mørke rovfugle til at træde tydeligere frem på afstand, er det bedste, mens tåge selvsagt vil sløre billedet.
- Med lidt held vil der være udsigt til havørne over det meste af Danmark, om end Sjælland traditionelt vil byde på de største antal og ansamlinger. På det seneste er der set særligt mange havørne i Gavnø-området ved Næstved, i Roskilde Fjord, Isefjorden og flere steder på Sydsjælland og Lolland. Også helt tæt på København kan der ses havørne. Vestamager har haft regelmæssigt ørnebesøg de seneste uger. Også ved Furesø er der set havørn, siger Lennart Pedersen.

I milde vintre fordeler ørnene sig generelt i større omfang ved søer og fjorde, end de gør i hårde vintre. Hård frost, der lukker søer og fjorde og giver isdannelser ved kysterne, får altid ørnene til at samles på særligt gode steder, og da kan man være heldig at opleve 10-20 ørne på visse sydøstdanske vandfuglelokaliteter.
- Mange havørne holder til langs iskanten, hvor de jager vandfugle. Hvis der er våger på søer ved åudløb eller i fjordene, er det også altid gavmilde jagtterræner for ørne, siger Lennart Pedersen fra DOF’s Projekt Ørn, som for ottende år i træk står bag den nationale ørnetælling
Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat. I 2012 blev der registreret 48 par havørne med rede, og de 38 par forsøgte at yngle. Kun 29 ynglepar fik dog unger på vingerne. I alt kom der 52 unge havørne ud at flyve fra den danske ynglebestand i 2012.

Det betyder, at der nu er kommet 337 havørne på vingerne i Danmark siden 1996, da den store rovfugl genindvandrede som ynglefugl efter næsten 100 års fravær.

Antallet af ynglende kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2012 var der tre ynglepar. To af parrene fik hver en unge på vingerne.
Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fostret 23 unger.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20.