Cirka 350 ørne holder vinter i Danmark

tirsdag 11. februar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
DOF’s nationale midvintertælling af ørne har afsløret, at Vestdanmark er ved at nærme sig Østdanmark som havørneland. Der bliver rigeligt at spejde efter på Ørnens Dag, som Dansk Ornitologisk Forening indbyder danskerne til søndag 16. februar
Jan Skriver
Facit kom til at lyde på 344 havørne og 2 kongeørne, da mindst 350 fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i løbet af den første weekend af februar talte den danske rovfuglefaunas største og mest imponerende vingefang.

Tællingen viste, at havørnene i disse uger befinder sig mere spredt i Danmark, end det hidtil har været tilfældet under de nationale tællinger i februar.

- Der har altid været en klar overvægt af havørne i den østlige del af Danmark med Sydsjælland og Lolland-Falster som de helt store og gæstfri egne. I år er fordelingen af havørne i det danske landskab mere jævn, end vi tidligere har set. Vi har registreret 138 havørne vest for Storebælt og 206 øst for Storebælt, siger Lennart Pedersen, der leder Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

LÆS: Årsrapporten 2013 fra Projekt Ørn

Mild vinter har betydning
De mange ørne, der netop nu opholder sig i det danske vinterlandskab, er formentlig Danmarks ”egne” ørne, for i milde vintre bliver Nordvesteuropas ørne i reglen tæt på deres hjemmebaner.

Selv om januar bød på uger med frost og sne, så har vinteren 2013/2014 generelt været lun og regnfuld.

- Den milde vinter har ikke tvunget så mange ørne fra vores nabolande til at besøge vores isfri farvande, som vi har set de seneste hårde vintre. Vores landsdækkende ørnetælling de første dage af februar resulterede derfor ikke i så stort et antal ørne, som vi for eksempel observerede sidste år. Mangel på sne i store dele af Danmark under tællingen gjorde det også sværere for optællerne at spotte stillesiddende havørne på stor afstand i landskabet. Så der kan have været flere end de 344, der blev bogført, siger Lennart Pedersen.

Ørnens Dag på søndag
De seneste meget kolde og lange vintre har flere steder i Østdanmark resulteret i koncentrationer af havørne på 10-20 individer på særligt føderige lokaliteter i januar-februar.

Den milde vinter i år vil på Ørnens Dag søndag 16. februar stille havørne i udsigt mere spredt fordelt over landet og i mindre antal på de enkelte lokaliteter.

- De klassiske gode steder på Sjælland, Lolland, og Falster vil sikkert den kommende weekend kunne byde på 5-9 havørne, men vi skal indstille os på en mere jævn geografisk fordeling af rovfuglene på Ørnens Dag, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn, som har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

Der blev kun set to kongeørne i løbet af tællingen de første to dage af februar, men det skyldes efter alt at dømme dårlig sigtbarhed med dis. Det danske landskab huser fortsat tre etablerede ynglepar af kongeørn i Østhimmerland og Sydøstvendsyssel.

Godt år for havørn
Med god sigtbarhed og lidt frisk vind, vil der være udsigt til svævende ørne i stor stil den kommende weekend, for de store rovfugle er i fuld gang med at indlede den ny ynglesæson, som på forhånd tegner lovende.

- 2013 blev et godt år for havørnen i Danmark. Vi registrerede 54 par med rede, hvoraf de 45 par forsøgte at yngle. Det lykkedes for 37 par at få unger på vingerne med et gennemsnit på næsten to unger pr. par. Det betød, at 73 unge danske havørne kunne flyve fra rederne sidste sommer, siger Lennart Pedersen.

Siden havørnen genindvandrede som dansk ynglefugl for knap 20 år siden, er der fostret 410 havørne-unger i Danmark, oplyser Projekt Ørn.

Yderligere oplysninger

Leder af DOF’s Projekt Ørn
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00