Danmarks bestand af havørne nærmer sig et halvt hundrede par

fredag 31. maj 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
48-50 par danske havørne har netop nu unger, og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) forudser, at op imod 80 havørneunger vil flyve fra rederne i løbet af sommeren
Jan Skriver
Ornitologer har forudset, at det danske landskab med sine søer, fjorde og mere end 7.000 kilometer lange kystlinie vil kunne huse og brødføde mindst 100 par havørne.

Og nu er spådommen ved at være halvt opfyldt, for i år yngler 48-50 par havørne i Danmark.

- Der er kommet mindst tre nye ynglepar i Jylland, og det er helt som forventet, at fremgangen i ørnebestanden i år finder sted i hovedlandet. Det er gået en smule trægt for havørnen at etablere sig op gennem Jylland. Det er i den sydøstlige del af Danmark med Lolland som kerneområde, at havørnen har sin tætteste bestand her i landet. De kommende år kan vi forvente flere par i Nordsjælland, på Fyn og nordpå i Jylland, siger ornitologen Erik Ehmsen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for havørnen.

Generelt får danske havørne mange unger på vingerne, og frugtbarheden tegner også god i år.

- Vi kan regne med et sted mellem 59 og op imod 80 havørneunger denne sommer. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige det mere nøjagtigt, for det kan være svært på afstand ved hjælp af teleskopkikkert at se, hvor mange unger, der er i de forskellige reder, siger havørneeksperten.

- Ofte putter ungerne sig fladt i reden. Af hensyn til havørnenes privatliv holder vi naturligvis altid god afstand til rederne. Så antallet af unger må blive et skøn på denne tid af året. Det bliver lettere at få talmæssigt styr på de unge ørne i forsommeren, når de rejser sig op for at lave flyveøvelser, siger Erik Ehmsen.

Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, der samler data og stykker ny viden sammen om Danmarks havørne, har registreret en generelt højere frugtbarhed hos danske havørne sammenlignet med tyske og svenske artsfæller
- Ynglesuccesen hos de danske havørne kulminerede foreløbig i 2006, da parrene i gennemsnit fik 1,8 unge på vingerne. I perioden 2002-2010 var der i gennemsnit 1,36 udfløjen unge pr. havørnepar i Danmark, siger Erik Ehmsen.

Det har vist sig, at faste territorier, hvor de gamle ørne kender hver en afkrog af landskabet og alle mulighederne for at finde føde, er afgørende faktorer i relation til en høj frugtbarhed. Når et havørneterritorium har været besat i en halv snes år, kan ørnene få op imod to unger ud at flyve pr. ynglesæson.

- Vi har i år to havørnepar, hvor der er tre unger i reden. Det ene par har næsten hver ynglesæson tre unger. Sådan en høj frugtbarhed hos en hunørn kan være genetisk betinget, men det er naturligvis afgørende for ungernes
overlevelse, at der er masser af føde i terrænet.

Og vi må sige, at Danmark er et perfekt havørneland, hvor der er rigeligt med føde til endnu flere ynglepar af Nordeuropas største rovfugl, siger Erik Ehmsen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF). Tlf. 33 28 38 00.

Erik Ehmsen,
DOF’s caretaker for havørnen.
Tlf. 30 24 33 78 – 62 64 15 59.

Lennart Pedersen,
leder af Projekt Ørn:
Tlf. 40 15 66 20