DOF: Stop giftdrab på rovfugle

mandag 13. maj 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening kræver stop for forgiftninger af danske rovfugle. Hvis giftdrabene på ørne og glenter fortsætter, så bør der stilles skarpt på kommercielle fasanudsætninger i Danmark, skriver DOF’s formand Egon Østergaard i en leder i medlemsbladet Fugle og Natur.
Siden juni 2010 har DOF fået kendskab til forgiftninger af 9 store rovfugle 7 forskellige steder i Danmark: 2 havørne ved Odense Fjord juni 2010, rød glente ved Trelleborg på Vestsjælland april 2010, havørn ved Bovballe på Langeland marts 2011, kongeørn på Tjele Gods ved Viborg marts 2012, 2 havørne ved Tranekær på Langeland sommer 2012, rød glente ved Køge oktober 2012 og rød glente på Frijsenborg Gods i Østjylland november 2012.

”DOF er stærkt foruroliget over, at forgiftninger af rovfugle i Danmark stadig finder sted i dag, hvor alle vores rovfuglearter er totalfredede uden mulighed for bekæmpelse af nogen art”, siger Egon Østergaard.
”Det er naturligvis formørkede sjæle, der kan finde på den slags ulovligheder, men det bekymrer, at det er sket så mange steder og på så kort tid”, tilføjer han.

Dusør gav stor opmærksomhed

Ingen af de omtalte tilfælde har ført til domfældelse, for bevisbyrden har ikke været stærk nok, vurderer politiet. I sagen fra Tranekær på Langeland udlovede direktør Steen Græsted Larsen i sidste nummer af Fugle og Natur en dusør på intet mindre end 50.000 kroner for spor, som kunne føre til domfældelse af de skyldige. Det har ført til gentagne anonyme telefonopkald, men ingen sikre beviser:
”Vi kan ikke bruge de anonyme opkald til ret meget. Men vi fik skabt langt større opmærksomhed om forgiftningerne, end jeg havde turdet håbe på. Det har helt sikkert en forebyggende effekt. Derfor er jeg både stolt og glad over forløbet”, siger Steen Græsted Larsen nu til Fugle og Natur.

Stil skarpt på skydefugle

DOF’s formand Egon Østergaard håber, at den forstærkede fokus på giftdrab af rovfugle vil sætte en stopper for den ulovlige praksis:
”Dukker nye tilfælde op, vil der være grund til at stille skarpt på de 1.000.000 fasaner, der hvert år slippes ud i den danske natur, og ikke mindst den kommercielle udsætning af fasaner, hvor der er privatøkonomiske interesser på spil”, siger han.

I 2006 indbragte hver af de ca. 250.000 nedlagte fasaner på godsernes dagjagter netto 150 kr. per stk., i alt 38 mio. kr. ifølge Vildtforvaltningsrådet.

”Indtil 2017 er DOF med i et forlig i Vildtforvaltningsrådet om udsætninger af bl.a. fasaner. Vi er dog imod udsætning af fugle med det formål bagefter at skyde dem og ønsker derfor udsætningerne afviklet, når det bliver muligt. Vores ønske forstærkes, hvis det viser sig, at de mange giftdrab på rovfugle kan kædes sammen med store fasanudsætninger” skriver Egon Østergaard i lederen i Fugle og Natur.

Kontakt: Egon Østergaard 97448520, 31162030