Rovfugle slipper for gift

onsdag 2. september 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Nye regler om bekæmpelse af rotter og mus vil betyde mindre gnavergift i naturen. Det kan redde livet for mange rovfugle og ugler, skriver bladet Fugle og Natur.
Rovfugle, ugler og andre rovdyr risikerer at dø, når de spiser mus og rotter, der indeholder gnavergift. Navnlig de såkaldte antikoagulanter er farlige.

Derfor bliver anvendelsen af disse stoffer nu begrænset.

- Antikoagulanterne virker blodfortyndende på både pattedyr og fugle, og dyrene dør ved forblødning efter nogle dage, når de har indtaget tilstrækkelig meget gift. Meget høje koncentrationer af antikoagulanter er konstateret i rovfugle som tårnfalk, musvåge, rød glente, slørugle og natugle og i rovdyr som husmår, ilder, lækat og brud, fortæller biologen Knud N. Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

LÆS OGSÅ: Kommune dropper brug af rottegift i det åbne land

Fra sommeren 2015 er det ikke længere tilladt for private borgere og andre uautoriserede at anvende antikoagulanter til bekæmpelse af mus og rotter.

- Det er en væsentlig forbedring for rovfuglene. Det er netop antikoagulanterne, der kan medføre forgiftning af fugle og pattedyr, der spiser forgiftede gnavere. Giften slår ikke mus og rotter ihjel med det samme, men først i løbet af nogle dage. Derfor er der stor risiko for, at de når at blive fanget og spist af rovdyr eller rovfugle, når de mere eller mindre svækkede bevæger sig rundt med gift i kroppen, siger biologen.

Fra juni 2015 er chloralose (kraftigt sovemiddel) det eneste tilladte giftmiddel, som private, uautoriserede borgere må anvende imod mus i bygninger, og det må kun anvendes indendørs, aldrig uden for bygninger.

Kun autoriserede rottefængere må fremover anvende gnavergift uden for bygninger, men gradvis indføres yderligere begrænsninger, så giften kun må anvendes inden for 10 meter fra bygninger.

Gift må heller ikke længere udlægges præventivt, kun når der er konstateret rotter i området. Desuden skal forgiftede gnavere eftersøges.

- Det er en væsentlig forbedring, selvom det desværre fortsat må frygtes, at mange ’uskyldige’ mus og smådyr kommer i kontakt med rottegift, når den udlægges i giftkasser uden for bygninger i lange perioder. En giftfyldt giftkasse kan slå hundreder af mus ihjel, selvom den egentlig kun er opstillet for at bekæmpe rotter. DOF arbejder derfor for fortsatte stramninger i reglerne for udlægning af gift uden for bygninger, siger Knud N. Flensted til Fugle og Natur.