Bregentved Gods, DN og DOF Storstrøm udlover dusør på kr. 30.000 i giftsag

torsdag 1. august 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Giftangreb på rovfugle skal stoppes. Derfor udlover Bregentved Gods (BG), Danmarks Naturfredningsforening, Faxe (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Storstrøm nu en dusør på 30.000 kroner for spor eller oplysninger, der kan afsløre, hvem der i maj måned har udlagt forgiftet kød i Tureby Hestehave.
»Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at nogen har udlagt forgiftet kød i én af vores skove - eller for den sags skyld alle andre steder. Vi skal helt i bund i denne sag. Uanset hvilke galninge, som måtte have udlagt kødet, så skal det opklares, og de skal modtage en forhåbentlig meget hård straf, når man betænker, hvad der kunne være sket,« siger godsforvalter Anders Dolmer fra Bregentved Gods.

Ekstremt farlig nervegift

Kødet blev fundet af en hund, som kortvarigt havde kødet i munden. Hunden blev efterfølgende syg, fik kramper og fråde om munden, men hunden overlevede takket være en hurtig behandling hos dyrlæge. Hundens ejer fik kødet hentet og fik det efterfølgende analyseret hos DTU/Veterinærinstituttet, som konstaterede at kødet var forgiftet med carbofuran. Carbofuran er et ekstremt giftigt pesticid og en nervegift, som har været brugt i landbruget indtil 2008, hvor det blev gjort ulovligt at anvende stoffet i hele Europa. Carbofuran lammer åndedrætssystemet, og dyr og fugle, der har indtaget stoffet, falder ofte om, hvor de har indtaget giftstoffet.

Også de grønne organisationer er vrede over, at giftstoffet tilsyneladende bevidst bliver brugt til at slå rovfugle og rovdyr ihjel.

»Gift hører ikke hjemme i naturen, og det er grotesk, at vi nu skal til at advare folk, der kommer for at nyde naturen i skoven, mod at komme i kontakt med døde dyr, da de kan være blevet forgiftet. Det er fuldstændig uacceptabelt, og vi går målrettet efter at få opklaret, hvem der står bag forsøget på forgiftningen,« siger Palle Ystrøm fra Danmarks Naturfredningsforening.

Bekymring for sjældne rovfugle

»DOF er særligt bekymret for det lokale par ynglende røde glenter. Glenter er fortrinsvis ådselædere, så de er særligt udsat for forgiftet kød«, siger Clausjannic Labuz fra DOF, Storstrøm.

»Det er meget glædeligt, at de grønne organisationer og Bregentved Gods kan samarbejde i denne sag. Vi er simpelthen nødt til at påkalde alle naturinteresserede til at tage skarp afstand fra denne praksis med at udlægge forgiftet kød til stor skade for vores sårbare rovfugle. Det er simpelthen vanvittigt.«

Clausjannic Labuz fortsætter:

»Der er heldigvis ingen døde fugle i denne sag. Både Bregentved Gods, Danmarks Jægerforbund, DN og DOF Storstrøm lægger vægt på at få opklaret sagen, fordi carbofuran allerede har dræbt adskillige andre fugle rundt om i Danmark, og det kniber med at få sagerne opklaret og statueret de eksempler på straf, der desværre ser ud til at være behov for, før nogle få, men farlige kriminelle begriber, at de skal stoppe deres ulovligheder mod vores kostbare natur. «

Dusør for opklaring

Dansk Ornitologisk Forening opfordrer generelt alle, der finder fugle, der er døde under mystiske omstændigheder, til at få dyrene sendt til undersøgelse hos DTU Veterinærinstituttet, som foretager undersøgelsen gratis. Dusøren på i alt 30.000 kr. gives til den eller dem, som kan komme med oplysninger, der fører til en opklaring af sagen. Eventuelle oplysninger bedes givet til Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på tlf. 5531 1448.

Kontaktpersoner:
Clausjannic Labuz, DOF Storstrøm - tlf. 3030 3384 - mail: clausjannic@gmail.com

Anders Dolmer, Godsforvalter Bregentved Gods - tlf. 5631 2019 - mail: ad@bregentved.dk

Palle Ystrøm, Danmarks Naturfredningsforening - tlf. 5632 6281 - mail: palle@ystrom.dk


FAKTA: Nogen ved noget

Denne aktuelle sag er nu overflyttet til Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, efter at den oprindeligt blev anmeldt til Køge Politi.

»Det har desværre vist sig meget vanskeligt for politiet at få opklaret sager som denne«, siger Sten Gunnarson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. »Der er ikke mange spor at gå efter, men nogen må vide noget«

FAKTA: Flere tilfælde med livsfarlig gift

Der har efterhånden været en lang række af tilfælde, hvor netop carbofuran er anvendt til at forgifte rovfugle og rovdyr. Siden juni 2010 har Dansk Ornitologisk Forening fået kendskab til forgiftninger af ni store rovfugle syv forskellige steder i Danmark: rød glente ved Trelleborg på Vestsjælland april 2010, 2 havørne ved Odense Fjord juni 2010, havørn ved Bovballe på Langeland marts 2011, kongeørn på Tjele Gods ved Viborg marts 2012, 2 havørne ved Tranekær på Langeland sommer 2012, rød glente ved Køge oktober 2012 og rød glente på Frijsenborg Gods i Østjylland november 2012. Ved Præstø døde en hund i april i år efter at have indtaget kød forgiftet med carbofuran. Den røde glente, der blev fundet på Køge Ås, blev fundet af nogle børn fra en 2. klasse fra Ellemarkskolen, der var på skovtur.

FAKTA: Opbakning fra Jægerforbundet

Også Danmarks Jægerforbund har tidligere taget skarpt afstand fra udlægningen af den kraftige gift i naturen. »Det er fuldstændigt utilstedeligt«, siger formanden, Claus Lind Christensen, der ikke tøver med at betegne gerningsmanden eller -mændene som på linje med en ussel krybskytte. Jægerforbundet er også yderst interesseret i at få den illegale giftspredning standset og de ansvarlige afsløret, da denne gift på ingen måde hører hjemme i naturen, hvor den kan være til fare for både mennesker og dyr.«