Havørne-tv er tilbage

mandag 24. februar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Nu kan du igen se med fra det fascinerende familieliv i en havørnerede direkte på din pc eller tablet. DOF tænder for kameraet ved en havørnerede i dag. Formålet er at beskytte truede fugle og den natur, de har brug for.
Uffe Rasmussen
Den er en meter høj, vejer op til seks kilo, har et vingefang som en dør på cirka to en halv meter, lange kløer og et næb skabt til at flænse harer og fugle i stykker. Den bygger en rede der kan blive mere end tre meter høj og veje omkring 250 kilo.

Men hvordan opfostrer Europas og Danmarks største rovfugl, havørnen, sine unger?

Det kan danskerne nu igen følge med i, når Dansk Ornitologisk Forening, DOF, tænder for direkte web-tv fra en havørnerede. Havørne-tv havde premiere i marts 2013.

- Sidste år fulgte 150.000 danskere med i havørneparrets liv i reden, fra rugning, til ungen fløj for første gang. Folk fulgte med dag og nat og skrev, når de så noget spændende. Mange fik lært meget om en fantastisk fugl, som vi gerne vil passe på i Danmark. Derfor synes vi, danskerne igen skal have lov at følge med i, hvad de store ørne laver i reden, siger Jørn Dyhrberg Larsen, som er biolog i DOF.

Klik her for at finde web-tv om havørn - åben for alle!

Viser enestående rovfugl
DOF’s web-tv er en enestående mulighed for at komme tæt på en havørnefamilie, da havørnen bygger rede 10-30 meter oppe i et træ og er meget sky over for menneskers færden.

- Formålet er at vise så mange som muligt, hvilken enestående rovfugl, havørnen er. Vi tror, at når man kan følge med i den spændende adfærd, en havørnefamilie har, vil mange glæde sig over, at havørnen lever i vores natur. På den måde kan vi være med til at beskytte havørnen og den natur, den lever i, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

Find nyttige links i boksen til højre under billederne.

Kommer der to unger?
Sidste år kunne man se interessante billeder, når de store rovfugle afløste hinanden på rugning og forsigtigt satte deres kæmpe fødder og kløer ved siden af de skrøbelige æg. Man kunne følge med, da det ene æg klækkede, og man kunne følge forvandlingen fra dunet hvid ørneunge til flyvefærdig unge.

- Vi håber på, at der kommer to unger i år, men vi er glade, hvis bare der kommer én, lige som sidste år. Lige nu bygger havørneparret videre på den samme rede, hunnen ligger så småt på reden, og snart kommer der forhåbentlig æg i reden. Ungerne klækkes normalt i april, efter begge ørne har skiftedes til at ruge i omkring 40 dage, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

DOF har igen i år haft frivillige til at klatre de 17 meter op til reden for at gøre web-kameraet klar.

- Vi har haft vores engagerede folk til at rette kameraet i træet til, så vi denne gang kan se mere af redeskålen i forhold til sidste år. Derfor kan seerne i år se endnu mere af det spændende liv i reden, siger DOF-biologen.

Udryddet, men 2013 godt år
Havørnen forsvandt som ynglefugl i Danmark i 1912. Men den smukke rovfugl er tilbage i den danske natur og går frem som ynglefugl, viser data fra DOF’s Projekt Ørn.

- Sidste år var et rigtigt godt år for de danske havørne. 54 par havde rede, og af dem fik 37 par unger på vingerne. Det er det højeste antal, siden havørnen igen fik unger i Danmark i 1996, efter at ørnen genindvandrede til Danmark. Desuden fik flere par tre unger, hvilket er usædvanligt. Der er plads til flere ynglende havørne i Danmark, men det kræver, at vi beskytter den natur, den skal leve i, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

En helt ny DOF-tælling gennemført i februar viste, at 344 havørne er i Danmark landet over.

Kommentarer
Jørn Dyhrberg Larsen
biolog, projektleder, havørne-tv, Fokuseret Fugleforvaltning
Direkte: 33 28 38 24/ 22 32 78 72
Mail: joern.larsen@dof.dk

Pressehjælp
Uffe Rasmussen, journalist
Direkte: 33 28 38 43/20 46 23 46
Mail: uffe.rasmussen@dof.dk

Iben Hove Sørensen
Biolog, redaktør, Pandion
Direkte: 33 28 38 42
Mail: iben.hove@dof.dk

Fakta om havørne-tv
Havørne-kameraet er en del af beskyttelsesprojektet Fokuseret Fugleforvaltning

Havørnereden er bygget i et træ 18 meter over jorden i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland.

Havørnene har brug for ro, så der er dannet en beskyttelseszone omkring reden, hvor der er lukket for offentlig adgang i yngleperioden fra 1. februar – 31. juli. Men man kan være heldig at se fuglene på afstand flyve til og fra redeområdet. Du kan se dem på egen hånd eller på guidede ture i reservatet. Find ture og vejledning i færdsel i reservatet hos Fugleværnsfonden

Redekameraet er en del af Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som er et fuglebeskyttelsesprogram finansieret af Villum Fonden.

Tal for havørn i Danmark 2013
I 2013 har Projekt Ørn registreret:
•54 par med rede
•45 par forsøgte at yngle
•37 par fik unger på vingerne
•hvert par fik i gennemsnit næsten to unger
•6 par fik tre unger
•73 unge danske havørne kunne flyve fra rederne sidste sommer

Kilde: Projekt Ørn

Fakta om Fokuseret Fugleforvaltning
Et fuglebeskyttelsesprogram finansieret af Villum Fonden. Projektet skal hjælpe otte truede danske fuglearter heriblandt havørnen. Læs mere her