Vilde falke kan bekæmpe byens måger

onsdag 13. november 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den såkaldte ”mågeplage” har været et af årets varme emner i medierne. Men vandrefalke kan fungere som naturlig mågebekæmpelse i de danske byer, skriver bladet Fugle og Natur.
Mågerne er i fremgang, og har indtaget de danske byer. De senere år er flere havne- og industriområder i de større danske kystbyer blevet inddraget til boliger, kontorer og forretninger. Det har øget konflikterne mellem mennesker og måger og dermed behovet for løsninger, der kan sikre en bedre sameksistens.

Vilde vandrefalke kan være en del af løsningen. I takt med de senere års fremgang har falkene også indtaget bymiljøet. Byernes høje bygninger og anlæg minder i struktur om falkenes oprindelige yngleklipper og giver derfor gode yngle- og rastemuligheder. I områder med mange måger kan de udgøre en væsentlig del af vandrefalkens føde.

”Vandrefalkens uovertrufne fart- og jagtegenskaber gør den til en meget betydningsfuld jæger, der ikke blot kan have en antalsregulerende effekt på byttedyrene, men også en afskrækkende effekt. Det kan påvirke dynamikken i mågebestandene og gøre byområderne mindre attraktive for mågerne. Antallet af måger, som tages af vandrefalke, vil dog næppe reducere antallet af måger ret meget, men skræmmeeffekten kan medvirke til at sprede mågerne, så de sjældnere yngler koncentreret i større antal," siger Jørn Dyhrberg Larsen, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Redekasser til falkene
DOF arbejder på at fremme bestanden af vandrefalke i de danske byer ved opsætning af redekasser på høje bygninger. Det sker gennem projektet Fokuseret Fugleforvaltning, som er støttet af Villumfonden. Foreløbig er der sat kasser op på hotellet Radisson Blu Scandinavia i København og på Havnemøllen i Vejle Havn. Der er yderligere planlagt opsætning af vandrefalkekasser i Grenå Havn og Århus Havn, og dermed er der udsigt til endnu flere ynglende vandrefalke i Danmark i de kommende år.

Flere virkemidler
Hvis man ønsker en virkningsfuld regulering af måger i byerne, skal der udføres en koordineret indsats over en årrække. Tilgængeligheden af føde i form af spiseligt affald i midtbyerne og på havnefronterne skal reduceres. Vi skal lære at smide resten af pizzaen og anden fastfood i en skraldespand. Og så skal vi selvfølgelig stoppe med at fodre mågerne, ligesom man fodrer ænderne i parkerne. Det vil i det lange løb begrænse mågernes fremmarch i byerne.

Der findes også talrige metoder til at gøre hustage mindre attraktive som ynglepladser fx ved brug af wirer. Ydermere bør man tænke mågerne og kystnaturen bedre ind i byplanlægningen for at forebygge konflikter og for eksempel etablere alternative ynglepladser, hvor mågerne uproblematisk kan yngle på lidt større afstand af mennesker. Endelig vil en øget bestand af vandrefalke i vores større byer givetvis bidrage til at reducere antallet af ynglende måger på byernes tage, samtidig med, at sandsynligheden for en stor oplevelse af en jagende vandrefalk i bybilledet øges.

Kontakt
Biolog Jørn Dyhrberg Larsen, DOF 33283824, 22327872