VIDEO: Sjældne vandrefalkeunger ringmærket

mandag 2. juni 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks nyeste fund af ynglende vandrefalk har fået tre unger i år. Her får de ring på.
Uffe Rasmussen
Vandrefalkeungerne hos Damarks senest opdagede ynglepar i Nordsjælland får ringe på benene i denne korte video.

SE DEN KORTE VIDEO HER

Ringmærker Søren Møller fra Statens Naturhistoriske Museum, Bernhard Dlugatch Christensen fra DONG Energy og biolog Knud N. Flensted fra DOF stod for årets falkeringmærkning på Kyndbyværket.

LÆS MERE om vandrefalkene på Kyndbyværket

I 1996 blev der i et samarbejde mellem DONG Energy, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening opsat en redekasse til vandrefalke på Kyndbyværket i Nordsjælland, hvor der i nogen tid havde holdt et par vandrefalke til. Det var flere år, inden vandrefalken genindvandrede til Danmark i 2001 på Møns Klint.

Vandrefalken er en af flere arter, som DOF-projektet, Fokuseret Fugleforvaltning, forsøger at hjælpe i den danske natur.
Målet er at øge den samlede danske ynglebestand af vandrefalk samt at hjælpe arten med at brede sig fra deres nuværende yngleområder til for eksempel bynære områder.

Vandrefalken er et af verdens hurtigste dyr. Den er en fantastisk luftakrobat og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den styrtdykker efter sit bytte fra stor højde.

Se flere videoer med fugle her

Optagelse: Knud Flensted, DOF