Dødsensfarlig gift i naturen

fredag 31. august 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De to havørne, der i juli måned blev fundet døde på Langeland af lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening, er blevet forgiftet med et meget farligt og forbudt giftstof, viser DTU Veterinærinstituttets undersøgelser.
DOF
I juli fandt lokale ornitologer en død havørneunge i en rede på Langeland. Tæt ved lå også en død voksen havørn. Begge ørne blev sendt til undersøgelse ved DTU Veterinærinstituttet, og resultaterne bekræfter, at de er blevet forgiftet med det farlige giftstof carbofuran. Carbofuran er et af de giftigste pestcider der findes.

”Der er en helt uacceptabel omgang med gift i den danske natur. Disse ørne har spist en gift, der er blevet placeret i et stykke lokkemad. Giften angriber nervesystemet, og ørnen dør i løbet af få minutter, efter den har spist byttet. Der skal kun et milligram til. Jeg vil ikke tænke på, hvad der kan ske, hvis en kat, en hund eller et barn får fat i sådan en lokkemad. Muligvis er lokkemaden lagt ud i et indhegnet område, men havørnene slår jo ned på byttet og bærer det med sig til reden. Hvis det bliver tabt undervejs, kan det ligge hvor som helst i naturen,” siger Lennart Pedersen, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.

I løbet af de sidste tre år har der været mindst fire yderligere tilfælde, hvor ørne er døde af forgiftning. ”Desuden har der været et par tilfælde med røde glenter. Disse tilfælde af forgiftning bliver opdaget, fordi ørnene bærer byttet med til rederne, hvor DOF’s lokale redekoordinatorer holder øje med dem. Vi kan kun gætte på, hvor mange ravne, musvåger og duehøge, der dør på stedet for lokkemaden og derfor aldrig bliver fundet,” fortæller Lennart Pedersen.

Havørne kan blive over 30 år gamle og er trofaste overfor både magen og redestedet. Der har i år ynglet over 40 havørnepar i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Lennart Pedersen, Dansk Orntologisk Forening, Tlf. 4015 6620.