Ulovlig gift dræbte tårnfalke-familie

mandag 2. november 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det akut dræbende pesticid carbofuran har været forbudt overalt i EU siden 2008. Alligevel er der en halv snes dokumenterede tilfælde de seneste fem år i Danmark, hvor fredede rovfugle er døde på grund af carbofuran. Senest er en familie af tårnfalke bukket under. Dansk Ornitologisk Forening vil anmelde giftsagen til politiet.
Jan Skriver
Et kuld unge og totalfredede tårnfalke nåede aldrig at flyve ud af deres redekasse på Lolland. De døde af insektgiften carbofuran, som en af forældrefuglene efter al sandsynlighed har afleveret til dem i et bytte.

Tæt på redekassen blev tårnfalkehannen fundet død.

Nu har toksikologiske undersøgelser lavet af DTU Veterinærinstituttet påvist, at to af tårnfalkeungerne fra redekassen på Lolland havde carbofuran, der stort set er øjeblikkeligt dræbende, i kroppen.

Det konkluderes, at det er ”overvejende sandsynligt”, at alle ungerne og den døde forældrefugl er omkommet på grund af giftstoffet, der har været forbudt at anvende i EU siden 2008.

- Det er mystisk, at netop tårnfalke er døde af carbofuran, fordi disse rovfugle ikke lever af ådsler, men overvejende af friskfangede gnavere og småfugle. Det mystiske består i, at vi ikke ved, hvordan giften er endt i rovfuglene, der fanger deres bytte selv. Måske har en rotte eller en halsbåndsmus ædt af et forgiftet ådsel, hvorpå gnaveren er blevet taget af tårnfalken. Alternativt er der måske lagt en forgiftet gnaver ud et sted i nabolaget af falkenes redekasse. Vi vil nu anmelde sagen fra Lolland til politiet og Naturstyrelsen, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Livsfarlige ådsler

DOF har de senere år adskillige gange dokumenteret, at flere arter af rovfugle i den danske natur har mistet livet på grund af carbofuran.

Tilsyneladende bliver giften fortsat brugt, selv om det nu i syv år i Europa har været forbudt at handle med og bruge carbofuran, der bliver betegnet som en ekstrem farlig gift for fugle, dyr og mennesker.

- Noget tyder på, at carbofuran florerer på visse egne og i visse kredse, der ikke bryder sig om rovfugle eller andre dyr, som så forgiftes. Det mønster, vi har kunnet uddrage på baggrund af de senere års giftdrab af rovfugle, viser, at der bliver lagt kød forgiftet med carbofuran ud, som de ådselædende fugle så æder af, hvorefter de øjeblikkeligt dør. I foråret 2012 var der to eksempler på Sydsjælland, hvor hunde døde efter at have ædt forgiftet kød lagt ud i naturen. Det er nærliggende at forestille sig, at det carbofuran-forgiftede kød her var tiltænkt rovfugle eller andre rovdyr, siger Knud Flensted.

Carbofuran er et af de kraftigst virkende pesticider, der findes. Det er ofte karakteristisk, at de rovfugle, som er påvist at være døde af carbofuran, bliver fundet ganske tæt på det sted, hvor de har ædt af det forgiftede fødeemne. Det viser, hvor hurtigt giftstoffet virker.

Det døde kuld tårnfalke fra Lolland var blevet ringmærket få dage før, de næsten flyvefærdige rovfugle bukkede under af giften.

FAKTA OM CARBOFURAN:

• Giftstoffet carbofuran bliver primært produceret til skadedyrsbekæmpelse ved dyrkning af ris, kaffe og sukkerrør.
• Som regel sælges det under navnet Furadan.
• Carbofuran bliver betragtet som et af de allermest giftige pesticider.
• Giftstoffet lammer vejrtrækningen, og de fugle, der omkommer på grund af carbofuran, dør af iltmangel.
• Inden det kommer så vidt, kan der indtræffe muskelkramper og blindhed.
• Carbofuran er et aktivt giftstof, der kan virke i adskillige måneder efter at være blevet lagt i naturen.
• Der skal kun ganske små mængder til for at dræbe.
• Koncentreret carbofuran i en mængde, der svarer til størrelsen af et majskorn, kan dræbe op til 20.000 småfugle.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog
21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF)
Tlf. 33 28 38 00