Ørneforgiftning har bredt sig til Nordsjælland

torsdag 29. september 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det akut dræbende pesticid carbofuran kræver fortsat dødsofre blandt totalfredede rovfugle i den danske natur, selv om giften har været forbudt i EU siden 2008. Nu er endnu en havørn død på grund af giftstoffet, og det er første gang i Nordsjælland. Det er den syvende danske havørn, som er konstateret død af carbofuran på få år.
Jan Skriver
En havørn-han, der blev fundet 1. september af en lokal beboer på en mark ved Edelgavevej nær Smørum nordøst for Roskilde, er dokumenteret død på grund af det akut dræbende giftstof carbofuran.

Det er første gang, en havørn er død af forgiftning i Nordsjælland.

Den store rovfugl vejede 4,3 kilo, var sund og rask og havde perfekt fjerdragt, da den bukkede under på grund af giftstoffet.

Det har toksikologiske undersøgelser lavet af DTU Veterinærinstituttet påvist.

Veterinærerne fandt et ”højt indhold af stoffet carbofuran, som er meget giftigt for fugle”, da de undersøgte indholdet fra ørnens spiserør og kråse.

- Det er trist, at vi i den danske natur bliver ved med at finde eksempler på giftdræbte rovfugle, hvor det tilsyneladende i særlig grad går ud over havørne og røde glenter. I løbet af de seneste få år er der fundet syv døde havørne, der havde den illegale gift i sig, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som har sørget for at få den døde ørn sendt til obduktion.

Giftstoffet carbofuran er øjeblikkeligt dræbende, så meget taler for, at havørnen har ædt af et ådsel tæt på det sted, hvor den blev fundet.

Biolog Knud Flensted påpeger, at giften, som de senere år har forvoldt adskillige dødsfald i den danske rovfuglefauna, formentlig er importeret.

- Der er næppe tale om carbofuran fra gamle lagre, som landbruget tidligere brugte i flydende form for eksempel til skadedyrsbekæmpelse i roer. Meget taler for, at giften er købt og importeret illegalt via internettet med det formål at slå dyr ihjel. Det er påvist i et af de senere års giftdrab på rød glente, at carbofuran var lagt ud på et ådsel i en form som små korn, der rummede en meget høj koncentration af giften, siger Knud Flensted.

Følg også debatten på DOF's Facebook-side

Ådselædere i risikozonen
Den ulovlige brug af gifte i naturen rammer i særlig grad arter, der æder ådsler, hvad havørne og glenter ofte gør.

Men listen af ofre blandt danske rovfuglearter er varieret.

DOF har de senere år dokumenteret, at rovfugle som havørn, kongeørn, rød glente og tårnfalk har mistet livet på grund af carbofuran. Se listen i boksen.

Tilsyneladende bliver giften fortsat brugt, selv om det nu i otte år i Europa har været forbudt at handle med og bruge carbofuran, der bliver betegnet som en ekstremt farlig gift for fugle, dyr og mennesker.

- Meget tyder på, at carbofuran florerer på visse egne og i visse kredse, der ikke bryder sig om rovfugle eller andre dyr, som så forgiftes. Det mønster, vi har kunnet uddrage på baggrund af de senere års giftdrab på rovfugle, viser, at der bliver lagt kød forgiftet med carbofuran ud, som de ådselædende fugle så æder af, hvorefter de øjeblikkeligt dør, siger Knud Flensted.

Carbofuran er et af de kraftigst virkende pesticider, der findes. Det er karakteristisk, at de rovfugle, som er påvist at være døde af carbofuran, i reglen bliver fundet ganske tæt på det sted, hvor de har ædt af det forgiftede fødeemne. Det viser, hvor hurtigt giftstoffet virker.

LÆS OGSÅ: Forgiftning af fugle og pattedyr er et globalt problem

DOF har nu meldt sagen til politiet.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog
Tlf 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

FAKTA OM CARBOFURAN:

• Giftstoffet carbofuran bliver primært produceret til skadedyrsbekæmpelse ved dyrkning af ris, kaffe og sukkerrør.
• Som regel sælges det under navnet Furadan.
• Carbofuran bliver betragtet som et af de allermest giftige pesticider.
• Giftstoffet lammer vejrtrækningen, og de fugle, der omkommer på grund af carbofuran, dør af iltmangel.
• Inden det kommer så vidt, kan der indtræffe muskelkramper og blindhed.
• Carbofuran er et aktivt giftstof, der kan virke i adskillige måneder efter at være blevet lagt i naturen.
• Der skal kun ganske små mængder til for at dræbe.