Glente død af ulovlig gift lagt ud i lokkemad

tirsdag 18. december 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En rød glente formentlig fra den jyske ynglebestand er konstateret død som følge af giften Carbofuran, der bruges til at bekæmpe insekter med. Giften har de seneste fem år været forbudt overalt i Europa. Ornitologer og jægere står sammen om at tage kraftigt afstand fra giftudlægningen
Jan Skriver
En rød glente, der er en af Europas fåtallige og truede arter af rovfugle, er fundet død i Østjylland efter at have ædt kød fra en fasan, som var blevet præpareret med insektgiften Carbofuran.

Det afslører en analyse af den døde rovfugl hos DTU Veterinærinstituttet.

- Vi må på det kraftigste tage afstand fra den illegale brug af gifte, der rent ud sagt er noget forbandet svineri. I dette tilfælde tyder alt på, at der er der tale om en bevidst handling, hvor gerningsmanden er gået direkte efter at forgifte en rovfugl, der æder ådsler, siger Lennart Pedersen, der er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han bliver bakket op af Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund (DJ).

- Der er simpelthen ingen formildende omstændigheder, når man lægger en lokkefugl ud med gift for at skade vores rovfugle. En politianmeldelse er en naturlig konsekvens, siger Claus Lind Christensen, der påpeger, at DOF og DJ arbejder sammen om at komme uvæsenet med de ulovlige gifte i naturen til livs.

- Det er helt nødvendigt, at vi får stoppet brugen af gifte mod fugle i naturen. Det er vigtigt, at man kontakter politiet, hvis man har en mistanke om, at en rovfugl er blevet forgiftet, så alle spor og beviser kan sikres, siger Lennart Pedersen.

- Alle mennesker har ret til at opleve de fredede rovfugle i deres rette element. Forgiftningerne af fuglene kan få fatale konsekvenser for andre, der færdes i det fri. Vi har de senere år set flere eksempler på, at havørne er døde af ulovlige gifte. Og hvad nu hvis et forgiftet fødeemne ender i en drikkevandsboring eller bliver taget af et barn, det ville være forfærdeligt, siger Lennart Pedersen, der er meget tilfreds med, at Danmarks Jægerforbund samarbejder om at få stoppet brugen af de ulovlige gifte.

I Europa har det siden 2008 været forbudt at handle med og bruge Carbofuran, der bliver betegnet som en ekstrem farlig gift for fugle, dyr og mennesker.

Stoffet er et af de kraftigst virkende pesticider, der findes. Det er karakteristisk, at de rovfugle, som er påvist at være døde af Carbofuran, bliver fundet ganske tæt på det sted, hvor de har ædt af det forgiftede fødeemne. Det viser, hvor hurtigt Carbofuran virker.
Den ulovlige brug af gifte rammer i særlig grad en art som den røde glente, der er en inkarneret ådselæder, som rydder op i naturen.

De seneste årtier har den røde glente været i fremgang i Danmark, så der i disse år yngler flere end 100 par.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl genindvandrede den i 1975.
Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne danske landskab. Men også Sjælland – primært Vestsjælland og Nordsjælland – er kommet godt med på Danmarkskortet over glentens ynglebestand

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Lennart Pedersen, medlem af DOF’s hovedbestyrelse.
Tlf. 47 17 02 20.

Danmarks Jægerforbund (DJ),
formand Claus Lind Christensen.
Tlf. 88 88 75 00 – 27 80 28 55.