Frit lejde til gift-ejere kan redde ørne

torsdag 23. august 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste to år er danske havørne og kongeørne i mindst en håndfuld tilfælde døde af gifte. Nu opfordrer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) miljøminister Ida Auken til at give ejere af ulovlige gifte frit lejde, hvis de afleverer giftene til destruktion, så naturen og rovfuglene undgår at lide overlast
Jan Skriver
- Aflever straks ulovlige gifte og du slipper for videre tiltale.
Sådan lyder frit oversat det budskab, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer miljøminister Ida Auken til at sende til landmænd og private, som måtte ligge inde med ulovlige gifte.

DOF’s opfordring om en ”frit lejde”-kampagne for forbudte sprøjtemidler kommer på baggrund af en række sager de seneste år, hvor gifte har kostet mindst en håndfuld havørne og kongeørne i den danske natur livet, fordi de store rovfugle har ædt fødeemner med gift i.

Senest er to havørne, en ung og en gammel, ganske uventet fundet døde i og ganske nær reden ved Tranekær på Langeland. Indicierne peger i retning af en pludselig død på grund af gifte.
- Det er åbenlyst, at der både hos landmænd og private står ganske meget gift, som bør afleveres til destruktion hos myndighederne. Disse midler kan ganske vist allerede i dag afleveres uden sanktioner, men en decideret kampagne vil øge muligheden for at folk straks skiller sig af med de gifte, som vores rovfugle i særlig grad er truet af, da de som sidste led i fødekæden risikerer at få Sorteper i form af gifte i naturen, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

På foreningens vegne har han sendt et brev til miljøministeren, hvori han gør opmærksom på, at DOF og Naturstyrelsen i 2007 i samarbejde lavede en kampagne med den røde glente i hovedrollen. Den oplysningskampagne har efter DOF’s mening bidraget til en voksende ynglebestand af røde glenter, og på tilsvarende vis kan en målrettet kampagne om de ulovlige gifte hjælpe til at forebygge flere giftdødsfald blandt Danmarks ørne, påpeger Egon Østergaard.
- Fire havørne og en kongeørn er siden 2010 bevisligt døde efter at have indtaget den forbudte gift carbofuran, der er et hurtigt virkende insektbekæmpelsesmiddel, der blokerer nervesystemet. Carbofuran har været forbudt i detailhandelen i Danmark siden december 2007 og i hele EU har det været forbudt siden 2008.
Alligevel florerer det fortsat i visse kredse til stor skade for vores rovfugle. En ”frit lejde”-kampagne og øget oplysning vil måske kunne forhindre fremtidige dødsfald blandt Danmarks ørne, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for DOF.
Tlf. 31 16 20 30

Lennart Pedersen, leder af DOF’s Projekt Ørn.
Tlf. 40 15 66 20.