EU dropper sag mod Danmark om Tøndermarsken

torsdag 7. februar 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening kæmper videre for fuglene i marsken, selvom regeringens udspil har tilfredsstillet EU. Tøndermarskens fremtid er stadig usikker, skriver bladet Fugle og Natur.
Europakommissionen har i november 2012 meddelt DOF, at man agter at skrinlægge den langvarige klagesag om mangelfuld forvaltning af Tøndermarsken.
DOF klagede i 2002 til EU over den danske forvaltning af området på baggrund af den drastiske tilbagegang, som ynglefuglene havde været udsat for i Tøndermarsken. Siden dengang har sagen bølget en del frem og tilbage.
Efter flere år med indhentning af oplysninger, udtalelser og redegørelser fra den danske regering besluttede Kommissionen i 2006 at sende en åbningsskrivelse, som er et første varsel om en indbringelse for Domstolen. Sagen blev udvidet og optrappet med en begrundet udtalelse imod Danmark i 2010, hvilket er sidste skridt før en egentlig retssag. Men nu har regeringens initiativer omkring Tøndermarsken altså afværget en sag ved Domstolen.

DOF: Staten bør overtage arealer

Samlet set er der trods alt kommet mere fokus på fuglelivet i Tøndermarsken, og naturlovgivningen er strammet op. Men selve fuglelivet i Tøndermarsken har ikke fået det væsentlig bedre. Der forestår endnu en kæmpeopgave med optimering af naturdriften i området, inden især de ynglende vadefugle kan genindtage området som i tidligere tider.
Erfaringerne fra de statsforvaltede naturarealer i Margrethekog har vist, at naturvenlig vandstandsregulering og bedre græsningsdrift kan tilgodese de ynglende vadefugle, så bestandene her er langt tættere end på arealer, som drives af private landmænd.
DOF har længe argumenteret for en langsigtet plan for statslig overtagelse af de mest værdifulde dele af marsken. Myndighederne arbejder nu på en eller flere jordfordelinger i området, så de mest værdifulde engarealer kan samles under offentlig forvaltning. Resultatet af disse initiativer er endnu uvisse, men Europakommissionen har åbenbart allerede nu stillet sig tilfredse med de gode tanker.
”DOF vil naturligvis fortsat holde skarpt øje med forvaltningen af Tøndermarsken, og de kommende år vil vise om de gode intentioner bærer frugt. Man kan håbe det bedste, men frygte det værste”, skriver biolog Knud N. Flensted og næstformand Niels Riis i DOF’s medlemsblad Fugle og Natur.

Yderligere oplysninger:
Niels Riis 23108250, Knud N. Flensted 21242275