Havørne lå døde i deres rede

torsdag 29. marts 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmark har mistet et par havørne på Lolland-Falster, hvor en af de gamle fugle og to unger er fundet døde i reden. Kun knogler og fjer var tilbage, og det har ikke været muligt at fastslå en dødsårsag
Af Jan Skriver
For få uger siden blev det konstateret, at en gammel havørn og to unger lå døde i rovfuglenes rede i en skov på Lolland-Falster.
Fuglene er formentlig omkommet i juni 2011, og der var kun knogler, næb, klør og fjer tilbage af de tre døde havørne, hvorfor det ikke har været muligt at finde årsagen til dødsfaldene.
- Det er pokkers ærgerligt, og vi er kede af det hver gang, noget går galt i den danske bestand af havørne, der de seneste årtier er kommet godt på fode igen, siger Lennart Pedersen, der leder Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.
- Havørnene på ynglelokaliteten, der nu er forladt, blev observeret i live i begyndelsen af juni 2011, da ungerne var få uger fra at være flyvefærdige. Vi kan kun gisne om årsagen til fuglenes pludselige død sidste sommer, men der er næppe tale om naturlige årsager, siger Lennart Pedersen.
Ornitologer tjekkede havørnenes rede i begyndelsen af marts i år, fordi der var påfaldende roligt i ørnenes skov.
- I Projekt Ørn forsøger vi at holde et meget vågent øje med alle danske havørne, og vi skærper i disse år overvågningen af redestederne, siger Lennart Pedersen.
DOF’s Projekt Ørn har registreret 54 territorier for havørne i Danmark, men ikke alle er besatte af ynglende fugle.
Den danske ynglebestand af havørne vurderes i år at være i størrelsesordenen 40-45 par.
Siden 1996, da den store rovfugl genindvandrede som ynglefugl efter næsten 100 års fravær, er der kommet 287 havørne på vingerne i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20.