Hjælp den røde glente

onsdag 28. marts 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Med sin lange, kløftede hale og sin smukke rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Desværre er denne karakteristiske fugl truet, og hvis vi ønsker at nyde synet af den i fremtiden, er der brug for at beskytte den. Det kan du hjælpe med!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er i gang med at registrere, hvor mange røde glenter der yngler i Danmark, og hvor deres reder ligger. I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har set røde glenter til at rapportere det til DOF og på den måde hjælpe med at beskytte denne globalt truede art.

Ligesom de fleste andre rovfugle og ugler har den røde glente været offer for en storstilet forfølgelse i det sidste århundrede. Desværre er verdens samlede bestand på vej ned. I Danmark er den en af de få ynglefugle, der er på den såkaldte internationale rødliste over truede og sårbare arter. Modeller peger på, at ændring af klimaet og de følger det har på naturen, vil gøre Danmark til et nyt kerneområde for den europæiske bestand af rød glente. Blandt andet fordi yngleområderne andre steder i Europa forsvinder. Derfor vil Danmark med stor sandsynlighed få en endnu større international forpligtelse til at beskytte på denne globalt truede art. I Danmark bliver rød glente hjulpet ved, at hvert enkelt par og deres rede beskyttes. Dette har kunnet lade sig gøre på grund af de relativt få ynglepar vi har. I fremtiden vil denne form for beskyttelse ikke længere være praktisk mulig. Derfor er der behov for en ny forvaltningsstrategi, der er baseret på de forventede ændringer og kan beskytte arten bedst muligt.

En rød og hvid rovfugl med lang kløftet hale
Ynglepar opdages oftest i perioden fra omkring 25. marts til 15. april, hvor fuglene er mest synlige i landskabet. I denne periode kan hannen ofte observeres hænge som en drage over skoven. Denne opførsel har også givet den sit engelske navn – Kite. Det er relativt nemt at kende den røde glente. Den har et vingefang på ca. 150 cm, hvilket er omkring 25 procent større end musvågen. Den har en karakteristisk smal, kløftet hale og lange smalle vinger. I flugten ses tydeligt hvide felter på undersiden af vingerne, der er sort helt ude i spidserne. Hovedet er gråhvidt, skuldre, overside, bug og bryst er rustrøde. På brystet ses desuden smalle mørkebrune længdestriber. Når den røde glente jager ses den ofte flyvende lavt over jorden, hvor den med jævne mellemrum stopper op, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge muligt bytte.

Der er flest røde glenter på Sjælland
Det primære udbredelsesområde for rød glente er Østdanmark, det vil sige den østlige del af Jylland fra Sønderborg til Skagen og på Fyn, Sjælland og øerne. De egnede ynglelokaliteter for arten er åbne, mosaikagtige landskaber med spredte skove - eventuelt i nærheden af vandløb, søer eller moser.

Send os en mail
Hvis du har set et muligt ynglepar kan du rapportere det til joern.larsen@dof.dk

Fakta om rød glente
Stort set hele verdens bestand af røde glenter lever i Europa. De fleste i Tyskland, Frankrig og Spanien. Den yngler i åbne landskaber med spredte skove og foretrækker områder i nærheden af vandløb, søer eller moser. Succesfulde par får 2-3 unger om året. Selvom den i høj grad lever af ådsler, er den i stand til at jage og dræbe bytte som for eksempel padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Rederne kan findes i høje træer og er gerne pyntet med papirstumper, farvet plastik, reb og lignende. Sidste gang bestanden for rød glente blev opgjort var i 2009. I Danmark har vi cirka 100 ynglende par fordelt over det meste af landet. Det vides ikke hvor mange unger disse par får på vingerne hvert år.