Skuddrab på dansk kongeørn er uopklaret

fredag 18. november 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trods talrige afhøringer og måneders efterforskning er det ikke lykkedes Nordjyllands Politi at rejse sigtelse i sagen om dén kongeørn, der sidste vinter blev dræbt med haglskud og senere fundet på bredden af Limfjorden.
Jan Skriver
Nordjyllands Politi har afsluttet sin efterforskning af den ulovlige nedskydning af den kongeørn, som 12. marts i år blev fundet i opskyl på Limfjordens bred ved Hals.

”Vi har afsluttet sagen, uden at nogen er sigtet. Efterforskningen har blandt andet omfattet afhøringer og forhøringer i jægerkredse, hos lodsejere og øvrige personer i området. Alle –næsten uden undtagelse – har hørt om nedskydningen, men ingen personer har vist sig at have nærmere kendskab til sagen”, oplyser politikommissær Søren Bach, Nordjyllands Politi, til Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som anmeldte ørnedrabet.

Den dræbte kongeørn er formentlig blevet skudt i januar 2016. 24. januar blev den set og fotodokumenteret, da den kom drivende i Lindenborg Å, som munder ud i Limfjorden syd for den lokalitet, hvor den senere blev fundet på fjordbredden.
I Dansk Ornitologisk Forening ærgrer man sig over, at det ikke er lykkedes politiet at finde gerningsmanden til drabet på kongeørnen, som at dømme efter antallet af hagl i kroppen er blevet skudt på klos hold.

”Der er grund til at rose Nordjyllands Politi for indsatsen, men det er beklageligt, at ugerningen mod en af Danmarks mest sjældne ynglefugle forbliver uopklaret”, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Man kender den døde kongeørns forhistorie, for 28. maj 2009 blevet den ringmærket som unge i Hals Nørreskov af rovfugleeksperten og ringmærkeren Jan Tøttrup Nielsen. Efter at have fået et praj, hentede han 12. marts den døde ørn, hvorpå røntgenbilleder på Sindal Dyrehospital i Vendsyssel afslørede mindst 20 hagl i den lemlæstede kongeørn.

Den store rovfugls højre vinge var ødelagt, mens halen var knækket. Den knap 7 år gamle kongeørn blev fundet godt 7 kilometer fra det sted, hvor den blev ringmærket med koden E04. Der var udlovet en dusør på i alt 50.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en domfældelse i sagen om den skuddræbte kongeørn.

Dansk Ornitologisk Forening havde udlovet 25.000 kroner i dusør, mens øjenlæge Kim Frost, Thisted, havde udlovet et tilsvarende beløb for afgørende oplysninger i sagen.

Yderligere oplysninger:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 21 24 22 75.