Dansk kongeørn fundet skudt ved Limfjorden

onsdag 16. marts 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En knap syv år gammel ynglemoden kongeørn er fundet dræbt ved Limfjorden få kilometer fra et af artens klassiske yngleområder. Røntgenfotografering har afsløret, at der sad mindst 20 hagl i den sjældne, totalfredede rovfugl. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil anmelde ørnedrabet til politiet.
Jan Skriver
En dansk kongeørn er blevet likvideret med haglskud. Det afslører røntgenfotos taget på Sindal Dyrehospital i Vendsyssel.

Kongeørnen blev fundet 12. marts i opskyl på Limfjordens nordlige bred vest for Hals ved Limfjordens østlige munding.

Det er i Hals Nørreskov, kongeørnen har en af sine blot tre faste ynglelokaliteter i Danmark.

Den døde kongeørn var 28. maj 2009 blevet ringmærket som unge i Hals Nørreskov af rovfugleeksperten og ringmærkeren Jan Tøttrup Nielsen, der fik en melding om den døde ørn ved Limfjorden, hvorpå han hentede kadaveret.

- Kongeørnen har været død i et par måneder, og der var kun lidt kød tilbage på dens vinger og ben. Jeg kunne dog se, at ørnen bar præg af at være blevet beskudt, hvorfor jeg fik den røntgenfotograferet, så dødsårsagen kunne blive fastslået, siger Jan Tøttrup Nielsen.

Smadret vinge og knækket hale
Røntgenbillederne afslørede mindst 20 hagl i kongeørnen, hvis højre vinge var ødelagt, mens halen var knækket.

Den knap syv år gamle kongeørn blev fundet godt syv kilometer fra det sted, hvor den blev ringmærket med koden E04. Dens forældre i Hals Nørreskov opholder sig fortsat i skoven, hvor ynglesæsonen er godt i gang.

- Den skuddræbte kongeørn har ikke ynglet endnu, men den har måske været ved at etablere sig et sted. Den er ikke skudt på fjordbredden ved Gandrup, hvor den blev fundet i opskyllet. Det er strømmen i Limfjorden, der har ført den op på bredden. Hvor i lokalområdet den er blevet skudt, er ikke til at afgøre præcist, siger Jan Tøttrup Nielsen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil sørge for, at ørnedrabet bliver anmeldt til politiet.

- Det er beskæmmende, trist og meget bekymrende, at der fortsat er mennesker, som er drevet af et had til rovfugle, der får dem til at skyde en totalfredet og meget sjælden ørn. Gerningsmanden kan ikke have været i tvivl om, at han skød en kongeørn, for skuddet må være affyret på tæt hold, eftersom haglene er mange og sidder tæt, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

Gåden om de få ynglepar
I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har man længe undret sig over, at ynglebestanden af kongeørne i Danmark ikke vokser og er begrænset til tre skovområder i den nordøstlige del af landet.

To af ørnenes yngleskove er lukket for publikum.

Danmarks kongeørne har fostret i alt 34 unge flyvedygtige ørne i løbet af 16 ynglesæsoner. Alligevel vokser bestanden ikke som det for eksempel er tilfældet med den frugtbare bestand af havørne.

Rovfugleeksperter har forudsagt, er der er muligheder for ynglende kongeørne i Thy, Hanherred, Vendsyssel og i de store hedeplantager i Midtjylland.

Også flere sydvestjyske heder synes umiddelbart at være oplagte yngleområder for kongeørne. Men indtil nu er yngleforsøg på disse potentielle lokaliteter udeblevet.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog
Tlf. 21 24 22 75

Jan Tøttrup Nielsen
Tlf. 60 92 45 38
Email: jtngossph@mydsl.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00