Fredet rovfugl skudt med forbudte blyhagl

torsdag 11. juni 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Kort før en rød glente skulle til at lægge æg i sin rede syd for Vejle, blev den totalfredede rovfugl skudt og såret. Glenten blev fundet død i skovbunden nær reden. DOF har anmeldt den ulovlige nedskydning til Sydøstjyllands Politi.
Jan Skriver
En af Danmarks fåtallige rovfuglearter har mistet et af sine ynglepar på grund af ulovlig nedskydning med blyhagl, der har været forbudt at bruge i Danmark siden 1996.

Det viser en obduktion af den døde glente, som DTU Veterinærinstituttet har foretaget.

- Der sad seks blyhagl i den røde glente, der ikke døde straks på grund af haglskuddet. Om der gik 10 timer eller to dage, inden glenten bukkede under på grund af skuddet, kan vi ikke sige. Men rovfuglen, en hun, der netop var klar til at lægge æg, var i god form med normal vægt, da den døde af sine blødninger, siger dyrlæge Mariann Chriél, der er specialkonsulent i DTU Veterinærinstituttet, Sektion for Diagnostik og Beredskab.

Den røde glente blev fundet en halv snes meter fra sit redetræ i en skov syd for Vejle.

Ornitologen Lars Fenger Nielsen, der fandt den fredede rovfugl død, har nu anmeldt sagen til Sydøstjyllands Politi.

LÆS OGSÅ: Sådan beskytter vi rød glente

Ulovlig nedskydning forbløffer kommunen
Rød glente er en såkaldt ansvarsart i Vejle Kommune, der huser Danmarks tætteste bestand af den smukke røde rovfugl. En halv snes ynglepar er der i kommunen.

Og i Vejle Kommunes naturforvaltning ser man alvorligt på nedskydningen af glenten.

- Vi er forbløffede over, at der stadig nu om dage er folk, som kan finde på at skyde glenter. I befolkningen er der generelt en stor stolthed over, at egnen huser mange røde glenter. Det er en populær rovfugl, fordi den er smuk, tillidsfuld og meget let at iagttage, når den i roligt tempo patruljerer i landskabet, siger Bo Levesen, der er miljøtekniker i Natur og Friluftsliv under Teknik- og Miljø i Vejle Kommune.

- Skovejeren, der husede glentereden med den skudte rovfugl, og naboerne til skoven er forfærdede over, at nogen kan finde på at skyde glenter. For at forebygge lignende tilfælde, må vi oplyse endnu mere om den røde glente. Det er ironisk, at netop den art skal bøde for et gammeldags natursyn på rovfugle, som nogen, der jager og dræber det bytte, der udelukkende er tiltænkt mennesket. Rød glente er næsten 100 procent ådselæder. Den rydder op i vores natur. Vi skal være glade for, at den er her og går frem i antal, siger Bo Levesen.

- I DOF er vi meget ærgerlige over, at der er nogen, der kan finde på at skyde en rød glente, og så oven i købet med ulovlige blyhagl. Den røde glente er totalfredet lige som alle andre rovfugle, og den er sjælden ynglefugl med under 150 par i hele landet, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Læs debatten på DOF's Facebook-side (alle kan læse med).

LÆS OGSÅ: Rød glente blev 2. flotteste fugl, kåret af DOF's venner på Facebook

SE OGSÅ: Unikke billeder af rød glente

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog, DOF
Mobil: 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00