Plads til 1000 røde drager i Danmark

tirsdag 3. februar 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den store flotte rovfugl rød glente med tilnavnet ”den røde drage” er i klar fremgang i Danmark. En ny analyse fra Dansk Ornitologisk Forening afslører, hvor i Danmark vi kan forvente flere ynglende glenter i fremtiden. Det er formentlig realistisk med 500 ynglepar eller 1000 fugle. I fremtidens klima får Danmark også et større ansvar for arten, skriver bladet Fugle og Natur.
Rød glente genindvandrede som dansk ynglefugl i 1970, og bestanden er fortsat stigende. I 2007 udgav DOF en folder om rød glente, hvori det erklærede mål for arten var, at vi skulle nå op på 250 danske par. I 2014 blev der registreret 108 ynglepar, og vi er dermed næsten halvvejs i mål. Eller hvad?

- Med udsigten til et varmere klima i fremtiden har vi også udsigt til flere ynglende røde glenter, siger Iben Hove Sørensen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

- Det betyder også, at Danmark på sigt vil få større ansvar for at bevare arten. I takt med, at bestanden vil stige i det nordlige Europa, vil den nemlig falde i Sydeuropa, hvor rød glente hidtil har haft de største bestande, siger hun.

Ny analyse: Plads til mange flere glenter
Dansk Ornitologisk Forening har som en del af Projekt Fokuseret Fugleforvaltning gennemført en analyse af rød glentes hidtidige spredning i Danmark samt en analyse af artens habitatkrav.

Analysen viser, at der er plads til mange flere røde glenter i Danmark, og at det danske landskab er yderst velegnet til den elegante rovfugl.

- Glenternes foretrukne ynglehabitat er en kombination af skovområder og agerland, og det minder ved første øjekast meget om det gennemsnitlige danske landskab, siger Iben Hove Sørensen.

- Områderne med ynglepar af rød glente indeholder dog mere skov, flere bakker og mere agerland end et gennemsnitligt område i Danmark. Glenterne foretrækker også løvskov og blandet skov frem for ren nåleskov. Det hænger formentlig sammen med, at de helst placerer deres reder i løvtræer. Vores analyse viser også, at glenterne fravælger kystnære og tætbebyggede områder, når de leder efter nye ynglelokaliteter, siger hun.

Hvis de forudsagte ændringer i artens udbredelse holder stik, så er der plads til langt flere end 250 par.

Fremgangen vil især ske på Øerne og i den østlige halvdel af Jylland. Det er formodentlig ikke urealistisk, at Danmark kan huse en ynglebestand på over 500 par røde glenter, hvis vi fortsat giver dem plads og gode fødemuligheder, lyder forudsigelsen fra Dansk Ornitologisk Forening.

Yderligere oplysninger

Biolog Iben Hove Sørensen, DOF, 33283842/51952306

LÆS OGSÅ: Rød glentes ynglehabitat og udbredelse i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

Se de sidste 30 dages observationer af rød glente i DOFbasen

Læs også: Rød glente blev Danmarks 2. flotteste fugl