Danmark finkæmmes for glenter nær rovfuglens sovegemakker

fredag 9. januar 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Overalt i Europa skal der tælles røde glenter i den kommende weekend. Danmark ser ud til at kunne bidrage med historisk høje antal af glenter, for flere og flere af de røde rovfugle holder vinter i Danmark. Glenterne tælles, når de sidst på dagen flokkes for at overnatte kollektivt
Jan Skriver
En af de smukkeste og mest sårbare og truede rovfuglearter i Europa, den røde glente, skal skrives i mandtal i hele verdensdelen 10. og 11. januar.

Det skal ske nær rovfuglenes sovegemakker, for det er, når de røde glenter flokkes for at overnatte kollektivt, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne.

- Nær rovfuglenes overnatningspladser kan man pludselig ud på eftermiddagen opleve, at glenter fra alle verdenshjørner begynder at stimle sammen og cirkle omkring i landskabet, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Den flokadfærd gør det let for os ornitologer at få præcise tal på fuglene, når vi vel at mærke kender deres foretrukne sovesteder, siger Clausjannic Labuz, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings artscaretakere for rød glente.

Det vil sige, at han er med til at samle alle oplysninger om den røde glentes forekomst i Danmark.

Fra sjælden til større vinterflokke
Den smukke, men fåtallige og globalt truede rovfugl skal tælles i alle Europas lande, for jo bedre kendskab man har til artens vinterkvarterer og overnatningspladser, desto større muligheder er der for, at man kan beskytte glenten.

- For få årtier siden var den røde glente sjælden i Danmark om vinteren, men i disse uger kan rovfuglen opleves i større ansamlinger adskillige steder i Østjylland og på øerne. Særligt i tre kerneområder, nemlig Vestsjælland, Horsens-egnen og Djursland vest for Grenå, bliver der set mange glenter. I Lille Åmose ved Tissø i Vestsjælland er der denne vinter på en overnatningsplads talt op imod 80 røde glenter. Også to lokaliteter ved Horsens og flere steder på Djursland er der registreret større ansamlinger af glenter. Vi er meget spændte på, om der i løbet af weekenden vil blive fundet flere pladser med overnattende glenter. I det hele taget er vi spændte på, hvor mange røde glenter, der netop nu opholder sig i den milde danske vinter, siger Clausjannic Labuz.

Han vil ved hjælp af et korps på et halvt hundrede erfarne feltornitologer samle de nationale glentetal efter weekendens tælling.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold.

Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor trafikken ofte serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

FIND i DOFbasen et kort med de sidste 30 dages fund af rød glente

Yderligere oplysninger

Clausjannic Labuz, DOF’s artscaretaker for rød glente (Sjælland og Bornholm) 30 30 33 84

Kim Skelmose, DOF’s artscaretaker for rød glente (Jylland og Fyn) 27 73 40 70

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00