Ulovlig fældefangst politianmeldt

torsdag 18. juni 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening har anmeldt en skytte til Østjyllands Politi for ulovlig fuglefangst med fælder og brug af ulovlig lokkefugl midt i fuglenes yngletid.
Jan Skriver
Under en fugletælling vest for Aarhus fandt ornitologer en ulovlig fælde med to fangstrum til fangst af fugle nær et fasanopdræt.

I fælden sad to krager, hvoraf den ene blev brugt som lokkefugl. Den ulovlige lokkekrage sad i den midterste del af fælden, der ikke er indrettet til fangst, men kun til at lokke med.

Fundet af fælden og brugen af den ulovlige metode har fået Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til at anmelde sagen til Østjyllands Politi.

- Der er tale om en meget klar ulovlighed, for brug af levende lokkefugle er totalt forbudt i Danmark, og brug af fuglefælder kræver en særlig tilladelse, der ikke bliver givet i fuglenes yngletid. Vi har tidligere konstateret, at der bruges fælder i det pågældende område, hvor der er et fasanopdræt, siger Ole Bøgh Vinther, der er formand for DOF i Østjylland.

Ifølge Bekendtgørelse om Vildtskader (Nr. 869) er det kun tilladt at benytte fuglefælder efter særlig tilladelse og kun undtagelsesvist uden for perioden 1. marts til 15. april.

Fældefangst for at slå fredede fugle ihjel
I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) påpeger biolog Knud Flensted, at fældefangsten har fundet sted midt i kragernes yngletid.

- Fuglefælder er ulovlige, medmindre man har en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen. Alle fugle er fredede i deres yngletid for at beskytte dem og ikke mindst deres æg og unger, der ligger i rederne på denne tid af året, siger Knud Flensted, der minder om, at fældefangster som den aktuelle handler om at slå kragerne ihjel.

Det er en skærpende omstændighed, at det i det aktuelle tilfælde drejer sig om ynglefugle med unger i rederne.

- DOF reagerer ofte på den slags sager, hvor man ulovligt fanger fredede fugle. Det gælder i særlig grad, når man bruger levende lokkefugle. Den metode indebærer, at lokkefuglen er indespærret i meget lang tid og sidder på meget begrænset plads. I den aktuelle sag tæller det også med på negativ-kontoen, at fælden ikke var forsynet med lovpligtige kontaktoplysninger, siger biologen.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog, DOF
Mobil: 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00